Cé ba chóir clárú le haghaidh CBL?

Léargas ginearálta

Déileáiltear sa rannán seo leis na rialacha a bhaineann le clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL). Tugtar míniú ann ar cé is gá clárú le haghaidh CBL, na tairsí CBL, roghnú a dhéanamh chun clárú le haghaidh CBL agus cén uair a fhéadtar roghnú cáin a ghearradh ar ligean.

De ghnáth, ní mór clárú le haghaidh CBL más duine cuntasach thú. Ní fhéadann duine a dhéanann gníomhaíochtaí díolmhaithe amháin, nó gníomhaíochtaí neamh-incháinithe amháin, clárú le haghaidh CBL.

Ina ainneoin seo, féadfaidh sé go n-iarrfaí ar dhuine a dhéanann gníomhaíochtaí díolmhaithe nó gníomhaíochtaí neamh-incháinithe clárú le haghaidh CBL i gcúinsí áirithe. Féadfaidh sé go n-iarrfaí clárú le haghaidh i CBL i ndáil le fáltas earraí ó Bhallstáit eile den Aontas Eorpach (AE), nó i ndáil le seirbhísí a fhaightear ón gcoigríoch.

Má tá tú ag bunú gnó ach murar tosaigh tú fós ag soláthar earraí nó seirbhísí incháinithe, féadfaidh sé gur gá duit clárú le haghaidh CBL chun aiséileamh CBL a fháil i leith costais um nua-tionscnamh. 

Ní bhíonn dualgas de ghnáth clárú le haghaidh CBL i gcás trádálaithe a bhfuil láimhdeachas faoi bhun na dtairsí CBL, ná i gcás feirmeoirí agus iascairí mara. Féadann siad, áfach, roghnú clárú le haghaidh CBL más mian leo.

Féach an treoir bhreise le haghaidh eolas clárúcháin i ndáil le haontais mac léinn, comhlachais cosanta trádála, agus comhlachtaí taiscéalaíochta gáis agus ola áirithe.

Ar aghaidh: Céard iad na tairseacha CBL?