Cén chaoi a gcláraítear le haghaidh CBL?

Cláraigh ar líne trí ROS

Féadfaidh tusa nó do ghníomhaire cánach do ghnóthas a clárú le haghaidh CBL trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Chun leas a bhaint as an áis seo, ní mór do do ghnóthas a bheith bunaithe sa Stát.

Céard iad na foirmeacha clárúchán ba chóir duit a chomhlánú ar líne?

Ba chóir d’iarratasóirí a bhfuil gnóthais bunaithe sa Stát acu na foirmeacha a leanas a chomhlánú ar líne:

  • TR1 foirm chlárúcháin do dhaoine aonair, trádálaithe aonair, iontaobhais agus comhpháirtíochtaí
  • TR2 foirm chláraithe do chuideachtaí teoranta.

An bhféadtar foirm iarratais páipéir a thíolacadh?

Seolfar ar ais chugat nó chuig do gníomhaire iarratais pháipéir a fhaightear a bhféadfaí a chomhlánú ar líne. Beidh iarratas leis an t-iarratas aisdúichithe chun an t-iarratas a dhéanamh ar líne.

I gcásanna eisceachtúla áirithe, féadfaidh iarratasóirí nach bhféadtar leas a bhaint as ROS an leagan páipéar den fhoirm a chomhlánú agus a sheoladh chuig a gceantar de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. Féadtar na sonraí iomlána teagmhála ar fáil ar an rannán Déan Teagmháil Linn ar ár suíomh idirlín.

Ba chóir d’iarratasóirí a bhfuil gnóthais acu nach bhfuil bunaithe sa Stát leagan páipéir de na foirmeacha seo a thíolacadh:

  • TR1(FT) foirm chlárúcháin do dhaoine aonair, trádálaithe aonair, iontaobhais agus comhpháirtíochtaí
  • TR2(FT) foirm chlárúcháin do chuideachtaí teoranta.

Ba chóir an fhoirm ábhartha a chur faoi bhráid:

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Ceantar Lár Chathair Bhaile Átha Cliath/Ceantar Cánacha Gnó Thuaisceart na Cathrach
9/15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1.

Cén uair a thagann an clárúchán CBL i bhfeidhm? 

Tagann clárúchán CBL i bhfeidhm ó dháta comhaontaithe idir do cheantar áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus tusa, tar éis d’iarratas comhlánaithe a bheith faighte ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Má dhéanann tú rogha chun clárú, ní bheidh an dáta feidhme níos luaithe ná tús na tréimhse incháinithe ina ndéantar an t-iarratas.

Má thagann athrú ar aon eolas a sholáthraíonn tú, ní mór duit é a chur in iúl do d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim laistigh de 30 lá.

Cén chaoi a ndéantar athchlárú le haghaidh CBL?

Má tá do clárúchán CBL curtha ar ceal agus más mian leat clárú arís, ní mór duit iarratas páipéir a chur faoi bhráid do d’oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Nuair atá tú cláraithe le haghaidh CBL, ní mór duit tuairisceáin chánach a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh go leictreonach. Féach ar an rannán ar ríomh-thíolacadh éigeantach le haghaidh tuilleadh eolais ar do cháin a íoc agus a thíolacadh ar líne.