Clárúchán do thrádalaithe neamhbhunaithe

Ní mór do thrádálaithe neamhbhunaithe atá ag soláthar earraí agus seirbhísí sa Stát clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) Éireannach. Tá sé seo i bhfeidhm, is cuma na teorainneacha tairsí.

Ba chóir aon iarratais a sheoladh chuig:

Clárúcháin Gnó Theas
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Bosca PO 1
Loch Garman.