Clárúchán do thrádalaithe neamhbhunaithe

Ní mór do thrádálaithe neamhbhunaithe a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí sa Stát clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) Éireannach, is cuma na teorainneacha tairsí.

Ba chóir aon iarratais a sheoladh chuig:

Ceantar Cánacha Gnó Lár/Tuaisceart Chathair Bhaile Átha Cliath
9–15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1

D01 F9C1