Clárúchán do thrádalaithe neamhbhunaithe

Ní mór do thrádálaithe neamhbhunaithe a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí sa Stát clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) Éireannach, is cuma na teorainneacha tairsí.

Ba chóir aon iarratais a sheoladh chuig:

Clárúcháin Gnó Theas
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Bosca PO 1
Loch Garman.