Clárúchán do thrádalaithe neamhbhunaithe

Ní mór do thrádálaithe neamhbhunaithe clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) Éireannach i gcúinsí áirithe.

Tá na riachtanais chlárúcháin CBL do thrádálaithe neamhbhunaithe ar fáil faoi ábhair gaolmhara.