Clárúchán do chomhlachtaí Stáit

Bíonn dálaí áirithe ina n-iarrtar ar:

  • an Stát
  • údaráis áitiúla
  • comhlacht bunaithe ag aon achtachán

clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) agus cuntasaíocht a dhéanamh ina leith atá dlite ar earraí nó seirbhísí faighte acu.

I gcásanna eile, is é an soláthraí an duine cuntasach a bheidh faoi dhliteanas CBL a ghearradh ar an gcomhlacht soláthraithe.

Tá tuilleadh eolais ar oibleagáidí CBL ar chomhlachtaí Stáit agus comhlachtaí poiblí le fáil sa rannán Treoir breise.