Cé ba chóir clárú le haghaidh CBL?

Rogha cáin a ghearradh ar ligean

Tá ligean maoine díolmhaithe ó Cháin Bhreisluacha (CBL). Mar thiarna talún, féadfaidh tú roghnú cáin a ghearradh ar ligean maoine áirithe. Féadann an rogha cáin a ghearradh ar ligean a bheith teoranta do mhaoin amháin nó do mhaoin ar leith má tá maoine iomadúla agat.

Má roghnaíonn tú cáin a ghearradh ar ligean, ní mór duit clárú le haghaidh CBL agus CBL a íoc ar na cíosanna ó na maoine sin.

Ní fhéadtar roghnú cáin a ghearradh ar a bhfuil a leanas:

  • ar mhaoin chónaithe a ligean
  • ar mhaoin a ligean idir daoine bainteacha, nuair tá in-asbhainteacht níos lú ná 90% ag an tionónta.