Ligean maoine

Léargas ginearálta

Clúdaítear sa rannán seo an cánachas Cánach Breisluacha (CBL) ar mhaoin a ligean ó 1 Iúil 2008, seachas an eisceacht a bhaineann le ligean clúdaithe ag bearta idirthréimhseacha le haghaidh tarscaoileadh díolúine.

Is seirbhís é maoin a ligean agus áirítear ligean ar léas agus tógáil ar léas leis. Ní áirítear soláthairtí léasanna saorsheilbhe coibhéiseacha leis. Tá ligean díolmhaithe ó CBL. Féadfaidh tú, áfach, roghnú cáin ghearradh ar ligean faoi réir coinníollacha áirithe.

Ar aghaidh: Cén chaoi a roghnaíonn tiarna talún cáin a ghearradh ar ligean?