Maoine idirthréimhseacha – saorsheilbh nó leasanna saorsheilbhe coibhéiseacha coinnithe roimh 1 Iúil 2008.

Léargas ginearálta

Pléitear sa rannán seo soláthar saorsheilbheleasanna saorsheilbhe coibhéiseacha i maoine a críochnaíodh agus a bhí coinnithe ar 1 Iúil 2008.

Tugtar maoine idirthréimhseacha ar na maoine seo.

Pléitear sa rannán Maoine idirthréimhseacha – léasanna oidhreachta an cánachas CBL a bhaineann le léas fada ar caitheadh leis mar sholáthar earraí faoi na rialacha um CBL ar mhaoin arna bhfeidhmiú roimh 1 Iúil 2008.

Nuair a bhí maoin coinnithe ar an dáta sin ach gan a bheith críochnaithe, féach ar an rannán Cánach Breisluacha (CBL) agus soláthar maoine.

Nuair a dhíoltar maoin i dtaca le conradh chun forbairt a dhéanamh ar an maoin, bíonn an díol faoi dhliteanas CBL ar chaoi ar bith.

Ar aghaidh: Cén uair a bhíonn soláthar maoine idirthréimhseacha incháinithe?