Maoine idirthréimhseacha – leasanna ruílse nó leasanna ruílse coibhéiseacha arna gcoinneáil roimh an 1 Iúil 2008

Pléitear sa rannán seo soláthar leasanna ruílseleasanna ruílse coibhéiseacha i maoine a bhí á gcoinneáil ar an 1 Iúil 2008.

Cuimsíonn maoin idirthréimhseacha na leasanna sin mar aon le léasanna oidhreachta.

Pléitear sa rannán Maoine idirthréimhseacha – léasanna oidhreachta an cánachas Cánach Breisluacha (CBL) ar léasanna deich mbliana nó níos mó, a cruthaíodh roimh 1 Iúil 2008.

Tá soláthar maoine idirthréimhsí tar éis 1 Iúil 2008 incháinithe sna cásanna seo:

  • nuair a bhí an díoltóir i dteideal CBL a éileamh ar ais i leith fháltas nó fhorbairt na maoine
  • agus
  • nuair a mheastar go bhfuil an mhaoin nua chun críocha CBL.

Tá soláthar maoine idirthréimhsí ar 1 Iúil 2008 nó dá éis díolmhaithe sna cásanna seo:

  • ní raibh an díoltóir i dteideal CBL a éileamh ar ais i leith fháltas nó fhorbairt na maoine
  • ní mheastar go bhfuil an mhaoin nua chun críocha CBL.

Féadfaidh an díoltóir agus an ceannaitheoir, i gcúinsí áirithe, roghnú go comhpháirteach cáin a ghearradh ar an soláthar.

Cruthaíonn tuilleadh forbartha a rinneadh ar an 1 Iúil 2008 nó dá éis Earra Chaipitiúil nua i leith na forbartha. Má bhaineann an t-úinéir leas as an maoin chun críocha a ngnó féin, tá gnáthchoigeartaithe de chuid na Scéime Earraí Caipitiúla (SEC) i bhfeidhm.

Má dhéanann an fhorbraíocht an mhaoin nua arís:

  • ní chaitear leis an mhaoin mar mhaoin idirthréimhseach a thuilleadh
  • agus
  • beidh feidhm ag gnáthrialacha maoine ar aon soláthar earraí ina dhiaidh sin.

Tá feidhm ag an tástáil maidir le an ndéanann an fhorbairt an mhaoin nua ar dhíol na maoine.

Maidir le maoin atá i seilbh ar an 1 Iúil 2008, ach nach bhfuil críochnaithe, féach ar an rannán Cáin Bhreisluacha (CBL) agus soláthar maoine.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le maoine idirthréimhseacha ar fáil sa rannán Treoir Bhreise.