Soláthar maoine

Pléitear sa rannán seo soláthar maoine atá:

  • neamhfhorbartha
  • forbartha go dtí go gcríochnaítear an fhorbairt ar an 1 Iúil 2008
  • forbartha ach níl an fhorbairt críochnaithe ar an 1 Iúil 2008.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar sholáthar maoine a bhí idir lámha ar an 1 Iúil 2008, agus a d’fhorbraíodh iad go dtí gur críochnaíodh iad roimh an dáta sin, féach:

Ón 1 Iúil 2008, tá na soláthairtí maoine seo a leanas, ar críochnaíodh a fhorbairt ar an dáta sin nó dá éis, incháinithe:

  • An chéad soláthar maoine a tharlaíonn taobh istigh de chúig bliana tar éis don fhorbairt a bheith curtha i gcrích
  • Na soláthairtí den mhaoin sin ina dhiaidh sin a tharlaíonn taobh istigh de chúig bliana tar éis don fhorbairt a bheith curtha i gcrích. Mura bhfuil an mhaoin áitithe ar feadh tréimhse chomhiomlán de 24 mí ar a laghad tar éis é a chríochnú, áfach, tá soláthairtí den chineál sin ina dhiaidh sin díolmhaithe
  • An chéad soláthar de mhaoin chónaithe déanta ag forbróir mar chuid de ghnó forbartha maoine. Tá sé seo i bhfeidhm, is cuma an uair a chríochnaíodh an fhorbairt.

Leanann soláthar maoine a d’fhorbraíodh ach nach bhfuil curtha i gcríoch de bheith incháinithe ar feadh 20 bliain ó scoir an fhorbairt.

Tá soláthairtí maoine eile atá taobh istigh d'fhorálacha Cáin Bhreisluacha (CBL) i ndiaidh 2008 díolmhaithe ó CBL. Féadann díoltóir agus ceannaitheoir, i gcúinsí áirithe, rogha chomhpháirteach a fheidhmiú cáin a ghearradh ar sholáthar maoine den chineál sin.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL do sholáthar maoine ar fáil sa rannán Treoir bhreise.