Soláthar maoine

Tugtar míniú sa rannán seo ar an soláthar maoine a críochnaíodh ar an 1 Iúil 2008 nó dá éis, agus soláthar na maoine a bhí idir lámha, ach nach raibh críochnaithe ar an dáta sin.

I gcás soláthairtí maoine a bhí idir lámha ar 1 Iúil 2008, ach a bhí críochnaithe roimh an dáta sin, déileáiltear leo in leasanna saorsheilbhe a coinníodh roimh 2008 agus maoine idirthréimhseacha agus léasanna oidhreachta.

Ón 1 Iúil 2008, i gcás soláthar maoine, ar críochnaíodh a fhorbairt ar an dáta sin nó dá éis, tá an soláthar incháinithe sna cúinsí seo a leanas:

  • An chéad soláthar maoine a tharlaíonn taobh istigh de chúig bliana tar éis an mhaoin a bheith ‘curtha i gcrích’.
  • Na soláthairtí den mhaoin sin ina dhiaidh sin a tharlaíonn taobh istigh de chúig bliana tar éis an mhaoin a bheith ‘curtha i gcrích’. Mura bhfuil an mhaoin áitithe ar feadh tréimhse chomhiomlán de 24 mí tar éis é a chríochnú, áfach, tá an soláthar díolmhaithe.
  • An chéad soláthar de mhaoin chónaithe déanta ag forbróir, is cuma cén uair a chuirtear i gcrích é.

I gcás soláthar maoine forbartha ach neamhchríochnaithe ag tráth an díola, tá an soláthar incháinithe ar feadh 20 bliain ón tráth a scoireadh den fhorbraíocht.

Tá soláthairtí maoine eile atá taobh istigh d'fhorálacha Cáin Bhreisluacha (CBL) i ndiaidh 2008 díolmhaithe ó CBL. Sa chás go bhfuil an soláthar díolmhaithe, féadfaidh díoltóir agus ceannaitheoir, i gcúinsí áirithe, rogha chomhpháirteach a fheidhmiú cáin a ghearradh ar sholáthar maoine den chineál sin.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL do sholáthar maoine ar fáil sa rannán Treoir bhreise.