Soláthar maoine

Léargas ginearálta

Tugtar míniú sa rannán seo ar an soláthar maoine a críochnaíodh ar nó i ndiaidh 1 Iúil 2008, agus soláthar na maoine a bhí idir lámha, ach nach raibh críochnaithe ar an dáta sin.

Soláthairtí maoine a bhí idir lámha ar 1 Iúil 2008, ach a bhí críochnaithe roimh an dáta sin, déileáiltear leo i leasanna saorsheilbhe a coinníodh roimh 2008 agus maoine idirthréimhseacha agus léasanna oidhreachta.

Ar aghaidh: Cén uair a sholáthraítear maoin i gcúrsa gnó?