Bearta idirthréimhseacha maidir le léasanna oidhreachta

Léargas ginearálta

Pléitear sa rannán seo le bearta idirthréimhseacha maidir le léasanna oidhreachta. In éineacht le leasanna saorsheilbhe nó leasanna saorsheilbhe coibhéiseacha a coinníodh roimh 1 Iúil 2008, déantar tagairt do na léasanna seo mar mhaoine idirthréimhseacha.

Céard is léasanna oidhreachta ann?

Is leasanna i maoin iad léasanna oidhreachta ar caitheadh leo mar sholáthar earraí faoi na seanrialacha Cánach Breisluacha (CBL) ar mhaoin, arb é atá ann ná léas deich mbliana nó níos faide a cruthaíodh roimh 1 Iúil 2008. Ní áirítear sa téarma seo leasanna ar leasanna saorsheilbhe coibhéiseacha iad.

Ní mór an léas a bheith coinnithe ag duine incháinithe ar 1 Iúil 2008, agus ní mór é a bheith mar chuid shócmhainní gnóthais ar an dáta sin. 

Roimh 1 Iúil 2008, ba inmhuirir ag an ráta laghdaithe i leith Cáin Bhreisluacha mar sholáthar earraí (maoin) é léas oidhreachta a chruthú, agus i bhformhór na gcásanna, an sannadh ina dhiaidh sin chuig tionónta eile.

Ar aghaidh: Céard é an cánachas CBL ar léasanna oidhreachta?