Ioncam ó chíos in Éirinn

Léargas ginearálta

Tá ioncam ó mhaoin a ligean ar cíos, nó ó fhoinse eile a cháilíonn mar ioncam cíosa, incháinithe. Ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú do na Coimisinéirí Ioncaim faoin gcatagóir chuí ag úsáid:

 • Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) do cháiníocóirí féinmheasúnaithe 
 • Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 12) d’fhostaithe Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT).

Tabhair do d'aire

Cuirtear glanioncam cíosa le d’ioncam eile. Braitheann an ráta cánach a íocann tú ar d’ioncam iomlán agus ar do chúinsí pearsanta.

Samplaí d’ioncam ó chíos is ea:

 • teach, árasán, oifig nó talamh feirme a ligean ar cíos
 • íocaíochtaí a fhaigheann tú as cead a thabhairt comharthaí fógraíochta nó tarchuradóirí a chur ar do mhaoin
 • íocaíochtaí a fhaigheann tú as cead slí a thabhairt trí do mhaoin
 • íocaíochtaí a fhaigheann tú as cearta spóirt, amhail cearta iascaireachta nó lámhaigh, a dheonú ar do mhaoin
 • íocaíochtaí a fhaigheann tú ó do thionónta chun costas na hoibre ar do mhaoin cíosa a chlúdach. Ní mór nach n-iarrtar ar do thionónta íoc as an obair seo de réir an léasa
 • préimheanna áirithe léasa, chomh maith le préimheanna measta agus préimheanna frithmhuirir
 • conacre lettings
 • agus
 • íocaíochtaí faighte ó pholasaithe árachais a chumhdaíonn in aghaidh neamhíocaíocht chíosa.

Ioncam ó mhaoin eachtrach a ligean ar cíos

Má tá tú ag fáil ioncam ó chíos ar mhaoin eachtrach, féach an rannán ar Ioncam ó chíos eachtrach le haghaidh tuilleadh eolais.

Ioncam ó lóistín gearrthréimhseach a sholáthar d’aíonna

Féadfaidh sé go bhfuil ioncam agat ó lóistín a sholáthar do chuairteoirí ó am go chéile ar feadh tréimhsí gearra. Mar shampla, féadfaidh sé go bhfuil tú ag soláthar an lóistín trí shuíomh idirlín um áirithint lóistín.

Ní mheastar an t-ioncam seo a bheith ina ioncam ó chíos. Tá sé seo amhlaidh toisc go n-úsáideann na cuairteoirí an lóistín mar aíonna, seachas mar thionóntaí. 

Tá ioncam ó lóistín gearrthréimhseach incháinithe mar cibé acu ná:

 • mar ioncam eile (Cás IV) nuair is ioncam de chineál ócáideach atá ann
 • mar ioncam trádála (Cás 1) nuair atá tú ag trádáil mar gnó leantach, amhail leaba is bricfeasta, nó teach aíochta. 

Ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú leis na Coimisinéirí Ioncaim trí Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

Ar aghaidh: Céard iad na costais a cheadaítear?