Ioncam ó chíos in Éirinn

Léargas ginearálta

Is ioncam incháinithe é ioncam ó mhaoin a ligean ar cíos, nó ó fhoinse eile a cháilíonn mar ioncam cíosa.

Samplaí d’ioncam ó chíos is ea:

  • teach, árasán, oifig nó talamh feirme a ligean ar cíos
  • íocaíochtaí a fhaigheann tú as cead a thabhairt comharthaí fógraíochta nó tarchuradóirí a chur ar do mhaoin
  • íocaíochtaí a fhaigheann tú as cead slí a thabhairt trí do mhaoin
  • íocaíochtaí a fhaigheann tú as cearta spóirt, amhail cearta iascaireachta nó lámhaigh, a dheonú ar do mhaoin
  • íocaíochtaí a fhaigheann tú ó do thionónta chun costas na hoibre ar do mhaoin cíosa a chlúdach. Ní mór nach n-iarrtar ar do thionónta íoc as an obair seo de réir an léasa
  • préimheanna áirithe léasa, chomh maith le préimheanna measta agus préimheanna frithmhuirir
  • conacre lettings
  • íocaíochtaí faighte ó pholasaithe árachais a chumhdaíonn in aghaidh neamhíocaíocht chíosa.

Ioncam ó mhaoin eachtrach a ligean ar cíos

Má tá tú ag fáil ioncam ó chíos ar mhaoin eachtrach, féach an rannán ar Ioncam ó chíos eachtrach le haghaidh tuilleadh eolais.

Ioncam ó lóistín gearrthréimhseach a sholáthar d’aíonna

Féadfaidh sé go bhfuil ioncam agat ó lóistín a sholáthar do chuairteoirí ó am go chéile ar feadh tréimhsí gearra. Mar shampla, féadfaidh sé go bhfuil tú ag soláthar an lóistín trí shuíomh idirlín um áirithint lóistín.

Ní mheastar an t-ioncam seo a bheith ina ioncam ó chíos. Tá sé seo amhlaidh toisc go n-úsáideann na cuairteoirí an lóistín mar aíonna, seachas mar thionóntaí. 

Tá ioncam ó lóistín gearrthréimhseach incháinithe mar cibé acu ná:

  • mar ioncam eile (Cás IV) nuair is ioncam de chineál ócáideach atá ann
  • mar ioncam trádála (Cás 1) nuair atá tú ag trádáil mar gnó leantach, amhail leaba is bricfeasta, nó teach aíochta. 

Ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú leis na Coimisinéirí Ioncaim trí Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

Ar aghaidh: Cé na costais a cheadaítear?