Ioncam ó chíos in Éirinn

Cén chaoi a ríomhtar d'ioncam incháinithe

Braithfidh an ráta cánach a íocfaidh tú ar d'ioncam cíosa Éireannach ar do:

Is féidir leat tuilleadh sonraí a fháil sa rannán Do Cháin Ioncaim a Ríomh.

Is é d'ioncam glan ó chíos d'ollioncam cíosa lúide do asbhaintí nó do chostais incheadaithe . Cinneann sé seo an bhfuil brabús nó caillteanas agat .

Nuair a bheidh cinneadh déanta agat cad é d'ioncam glan ó chíos, is gá duit a chinneadh ansin cén ráta cánach a chaithfidh tú íoc ar d'ioncam iomlán. Cuirfidh tú san áireamh freisin, aon cháin atá asbhainte agat cheana féin trí fhoinsí eile ar nós ÍMAT.

Ar aghaidh: Brabúis agus caillteanais chíosa