Ioncam ó chíos in Éirinn

Cén chaoi a ríomhtar d'ioncam incháinithe

Ní mór duit an cháin atá dlite agat ar do ‘ghlanioncam cíosa’ a ríomh.

Ní mór duit costais incheadaithe agus aon liúntais a asbhaint ó d’fhoinse nó foinsí cíosa. Ríomhfar an bhfuil brabús nó caillteanas agat.

Is é an ghlanioncam cíosa ná na brabúis iomlána lúide na caillteanais iomlána.

Ar aghaidh: Brabúis agus caillteanais chíosa