Ioncam ó chíos in Éirinn

Céard iad na costais nach gceadaítear?

Ní fhéadtar na costais seo a leanas a asbhaint nuair atá do bhrabús nó caillteanas cíosa á ríomh:

  • Costais roimh-ligin, seachas táillí maoine sular lig tú an mhaoin amach ar cíos den chéad uair. Féadfaidh sé go mbeidh costais roimh-ligin inasbhainte ar mhaoin chónaithe gan áitiú.
  • Costais iar-ligin.
  • Costais chaipitil ar fheabhsuithe maoine, ach amháin má cheadaítear iad faoi scéim dreasachta.
  • Costais ar áitribh a ligtear amach ar cíos ar bhonn neamheacnamaíoch nuair nach bhfuil se indéanta brabús a dhéanamh ón gcíos a fhaightear.
  • Costais idir maoine a ligtear ar cíos sa chás gur áitigh an tiarna talún an mhaoin sular síníodh léas nua.
  • Ús ón am a cheannaíonn tú an mhaoin suas go dtí an t-am a ligtear amach ar cíos í den chéad uair.
  • Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ).
  • Aon chostas le haghaidh do shaothair féin nuair atá deisiúcháin á ndéanamh don mhaoin.

Ar aghaidh: Cén chaoi a ríomhtar d'ioncam incháinithe