Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)

Cáin fhéinmheasúnaithe is ea an CMÁ a ghearrtar ar luach margaidh maoin cónaitheach sa Stát. Ní mór do dhaoine dliteanacha a ndliteanais CMÁ a íoc ar bhonn bliantúil.