Díolúintí ó Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2022 go dtí 2025

Léargas ginearálta

Tabhair do d'aire

Fiú má tá do mhaoin incháilithe le haghaidh díolúine, iarrtar ort fós do mhaoin a luacháil agus do luacháil a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim i do Thuairisceán CMÁ.

Tá maoine áirithe díomhaithe ón CMÁ má chomhlíonann siad coinníollacha cáilitheacha. Tá coinníollacha cáilithe sonracha ag baint le gach díolúine.

Cén chaoi le díolúine CMÁ a éileamh

Féadfaidh tú díolúine a éileamh mar chuid de do Thuairisceán CMÁ.

Má thíolaic tú Tuairisceán CMÁ roimhe seo agus murar éiligh tú díolúine a raibh tú i dteideal a fháil, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ.

Má thíolacadh d'iarratas tríd an bPost, beidh ort an eolas seo a leanas a chur ar fáil:

I gcás roinnt díolúintí, is gá duit chomh maith na doiciméid chuí a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Féadtar tuilleadh eolais ar na doiciméid is gá duit a thíolacadh do gach díolúine a fháil sa leathanach cuí sa rannán seo.

Féadtar díolúine a éileamh don bhliain le haghaidh 2024, fiú murar éiligh tú an díolúine sin roimhe seo.

Cén chaoi le díolúine a éilíodh go mícheart a leasú

Má d’éiligh tú díolúine CMÁ nach bhfuil tú i dteideal a fháil, ba chóir duit do Thuairisceán CMÁ a cheartú. Féadfaidh tú do Thuairisceán CMÁ a cheartú tríd an tseirbhís ar líne Ceartaigh Tuairisceán i moChúrsaí, Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó an an tseirbhís ar líne CMÁ.

Beidh aon mhuirear breise CMÁ faoi réir muirir úis.

Díolúintí CMÁ nach bhfuil ar fáil a thuilleadh ó 2022 go dtí 2025

Chun eolas a fháil ar na díolúintí CMÁ a raibh i bhfeidhm i mblianta 2013 go dtí 2021, Féach an rannán Díolúintí agus faoisimh CMÁ do 2013 go dtí 2021.

Tabhair do d'aire

Tá maoine atá faoi úinéireacht Comhlacht Forfheidhmithe Thuaidh–Theas (taobh istigh de mhíniú an Achta um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999) díolmhaithe ón CMÁ.

Ar aghaidh: Maoine neamháitithe ar feadh tréimhse shínte de dheasca an t-úinéir a bheith tinn