Díolúintí ó Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2022 go dtí 2025

Léargas ginearálta

Tabhair do d'aire:

Fiú má tá do mhaoin incháilithe le haghaidh díolúine, iarrtar ort fós do mhaoin a luacháil agus do luacháil a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim i do Thuairisceán CMÁ.

Tá maoine áirithe díomhaithe ón CMÁ má chomhlíonann siad coinníollacha cáilitheacha. Tá coinníollacha cáilithe sonracha ag baint le gach díolúine.

Cén chaoi le díolúine CMÁ a éileamh

Féadfaidh tú díolúine a éileamh mar chuid de do Thuairisceán CMÁ.

Má thíolaic tú Tuairisceán CMÁ roimhe seo agus murar éiligh tú díolúine a raibh tú i dteideal a fháil, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ.

Má thíolacadh d'iarratas tríd an bPost, beidh ort an eolas seo a leanas a chur ar fáil:

I gcás roinnt díolúintí, is gá duit chomh maith na doiciméid chuí a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Féadtar tuilleadh eolais ar na doiciméid is gá duit a thíolacadh do gach díolúine a fháil sa leathanach cuí sa rannán seo.

Féadfaidh tú chomh maith díolúine a éileamh ar feadh na mblianta 2023 go dtí 2025, fiú murar éiligh tú an díolúine sin do 2022.

Cén chaoi le díolúine a éilíodh go mícheart a leasú

Má d’éiligh tú díolúine CMÁ nach bhfuil tú i dteideal a fháil, ba chóir duit do Thuairisceán CMÁ a cheartú. Féadfaidh tú do Thuairisceán CMÁ a cheartú tríd an tseirbhís ar líne Ceartaigh Tuairisceán i moChúrsaíROS nó an an tseirbhís ar líne CMÁ

Beidh aon mhuirear breise CMÁ faoi réir muirir úis.

Díolúintí CMÁ nach bhfuil ar fáil a thuilleadh ó 2022 go dtí 2025

Chun eolas a fháil ar na díolúintí CMÁ a raibh i bhfeidhm i mblianta 2013 go dtí 2021, Féach an rannán Díolúintí agus faoisimh CMÁ do 2013 go dtí 2021

Tabhair do d'aire:

Tá maoine atá faoi úinéireacht Comhlacht Forfheidhmithe Thuaidh–Theas (taobh istigh de mhíniú an Achta um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999) díolmhaithe ón CMÁ.

Ar aghaidh: Maoine neamháitithe ar feadh tréimhse shínte de dheasca an t-úinéir a bheith tinn