Do mhaoin a luacháil

Léargas ginearálta

Cáin féinmheasúnaithe is ea an Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ). Ní mór duit dearbhú a dhéanamh i dtaobh luach margaidh gach maoine a bhfuil tú i do dhuine dliteanach ina leith. Ní mór duit dearbhú a dhéanamh i dtaobh luach margaidh gach maoine i leith an dáta luachála, is é sin 1 Bealtaine 2013.

Baineann an luacháil seo le do mhaoin i leith tréimhse ocht mbliana suas le 2020 agus an bhliain sin san áireamh. Ní bheidh tionchar ag an méid seo a leanas ar an luacháil seo:

  • aon deisiúcháin nó feabhsuithe a dhéantar do do mhaoin
  • aon mhéadú nó laghdú ginearálta i bpraghsanna maoine le linn na tréimhse seo
  • aon imeacht tar éis 1 Bealtaine 2013 a imríonn tionchar diúltach ar do mhaoin, tuilte nó creimeadh san áireamh.

An chéad dáta luachála eile ná 1 Samhain 2020.

Ní mór duit luacháil do mhaoine a dhearbhú ar do thuairisceán LPT1. Mura ndéanann tú do thuairisceán LPT1 a thíolacadh déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim meastachán i leith do dhliteanais CMÁ. Nuair a dhéanann tú do thuairisceán LPT1 a thíolacadh le do chinneadh féin i leith luach do mhaoine, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim deireadh leis an meastachán sin.

Ar aghaidh: Cén chaoi a ndéantar luacháil ar do mhaoin?