Do mhaoin a luacháil

Léargas ginearálta

Cáin fhéinmheasúnaithe is ea an Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) atá bunaithe ar do luacháil féin ar do mhaoin. 

An chéad dáta luachála eile don CMÁ ná 1 Samhain 2021. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ort féinmheasúnú a dhéanamh ar luach do mhaoine ar 1 Samhain 2021. Beidh feidhm ag luacháil do mhaoine ar an dáta seo don tréimhse ceithre bliana ó 2022 go 2025. Cinneann sé an méid CMÁ a íocann tú gach bliain do 2022 go 2025.

uirlis luachála idirghníomhach agus treoir curtha ar fáil ag na Coimisinéirí Ioncaim sa rannán seo den suíomh idirlín chun cabhrú leat luach do mhaoine a chinneadh.

Nuair atá luach do mhaoine socraithe agat, ní mór duit do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh. Le haghaidh tuilleadh eolas féach Do Thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh.

Díolúintí CMÁ

Féadfaidh sé go bhfuil do mhaoin incháilithe do dhíolúine ó CMÁ. Le haghaidh tuilleadh eolais ar dhíolúintí CMÁ, féach Díolúintí na Cánach Maoine Áitiúla do 2022 go dtí 2025.

Fiú má tá do mhaoin incháilithe le haghaidh díolúine, iarrtar ort fós do mhaoin a luacháil agus do Thuairisceán a thíolacadh. Féadfaidh tú an díolúine chuí a éileamh tar éis duit do Thuairisceán a thíolacadh.

Tréimhsí Luachála CMÁ  

Cuireadh tús leis an tréimhse luachála reatha do CMÁ ar 1 Eanáir 2022 agus críochnóidh sí ar 31 Nollaig 2025. Beidh an muirear CMÁ a bheidh i bhfeidhm do 2022, agus do gach bliain ó 2023 go dtí 2025 bunaithe ar do luacháil féin ar do mhaoin mar a bhí ar an 1 Samhain 2021. 

Ar aghaidh: An chaoi le luacháil a dhéanamh ar do mhaoin