Do mhaoin a luacháil amhail an 1 Samhain 2021

Léargas ginearálta

Cáin fhéinmheasúnaithe is ea an Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) atá bunaithe ar do luacháil féin ar do mhaoin. 

An chéad dáta luachála eile don CMÁ ná an 1 Samhain 2021. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ort féinmheasúnú a dhéanamh ar luach do mhaoine ar an 1 Samhain 2021. Cinnfidh luacháil do mhaoine ar an dáta seo an tsuim CMÁ atá le híoc agat do 2022 agus le haghaidh na dtrí bliana ó 2023 go 2025. 

Tá an dáta luachála sonraithe san Acht Airgeadais in Finance (Local Property Tax) Act 2012

Tá treoir agus uirlis luachála gníomhach curtha ar fáil ag na Coimisinéirí Ioncaim sa rannán seo den suíomh idirlín chun cabhrú leat luach do mhaoine a chinneadh.

Fiú má tá do mhaoin incháilithe le haghaidh díolúine, iarrtar ort fós do luacháil a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim i do Thuairisceán CMÁ agus éileamh an díolúine a éileamh sa tuairisceán. 

Tréimhsí Luachála CMÁ  

Cuireadh tús leis an gcéad tréimhse luachála do CMÁ ar an 1 Iúil 2013 agus críochnóidh sí ar an 31 Nollaig 2021. Bhí an muirear CMÁ a cuireadh i bhfeidhm ar mhaoin gach bliain ó 2013 go 2021 bunaithe ar luacháil féinmheasúnaithe na maoine sin mar a bhí ar an 1 Bealtaine 2013. 

Tosóidh an dara tréimhse luachála CMÁ ar an 1 Eanáir 2022 agus críochnóidh sí ar an 31 Nollaig 2025. Beidh an muirear CMÁ a bheidh i bhfeidhm do 2022 agus do gach bliain ó 2023 go dtí 2025 bunaithe ar do luacháil féin ar do mhaoin mar a bhí ar an 1 Samhain 2021.  

Mura bhfuil do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ do 2022, ach a thagann de bheith faoi dhliteanas do 2023, 2024 nó 2025, ní mór an mhaoin a luacháil mar a bhí ar an 1 Samhain 2021.

Foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim tuilleadh treorach ina leith seo in am trátha.

Ar aghaidh: Cén chaoi le luacháil a dhéanamh ar do mhaoin?