Dliteanas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

Maoine a thagann de bheith faoi dhliteanas CMÁ

Tabhair do d'aire

Féadfaidh sé go dtiocfaidh do mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ den chéad uair in 2024. Más sin an cás, ba chóir duit do mhaoin a luacháil agus do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh faoin 1 Nollaig 2023. Mura bhfuil do thuairisceán tíolactha agat go fóill, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Más maoin chónaithe do mhaoin ar an 1 Samhain 2023, beidh sé faoi dhliteanas CMÁ in 2024. I bhformhór na gcásanna, ciallaíonn sé seo go bhféadfadh do mhaoin teacht de bheith faoi dhliteanas CMÁ in 2024:

  • más maoin chónaithe nua-thógtha atá inti
  • má dhéantar í a áitiú, nó má tá sí feiliúnach chuige sin, idir 1 Samhain 2022 agus 1 Samhain 2023.

Maoine cónaithe nua-thógtha

Má cheannaigh tú, nó má thóg tú maoin chónaithe nua idir 2 Samhain 2022 agus an 1 Samhain 2023, beidh sí faoi dhliteanas CMÁ in 2024, más amhlaidh ar 1 Samhain 2023 go bhfuil sí:

  • áitithe
  • feiliúnach mar áit chónaithe. 

Maoine a tháinig de bheith oiriúnach lena n-úsáid mar áit chónaithe

Féadfaidh sé nach raibh do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ roimhe seo más rud é nach raibh sí oiriúnach le húsáid mar áit chónaithe. Mar shampla, níl maoin feiliúnach mar áit chónaithe más amhlaidh nach bhfuil áiseanna slántíochta inti, nó má tá cuid di tite.  

Má d'athchóiríodh an maoin seo, áfach, agus anois tá sé oiriúnach le húsáid mar áit chónaithe, tá sé faoi dhliteanas CMÁ. Beidh sé faoi dhliteanas CMÁ in 2024, áfach, más amhlaidh ar 1 Samhain 2023 go bhfuil sí:

  • áitithe
  • feiliúnach mar áit chónaithe.

Céard is gá a dhéanamh

Beidh ort an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • do mhaoin atá anois faoi dhliteanas a luacháil amhail an 1 Samhain 2021. Ciallaíonn seo go mbeidh ort luach do mhaoine a mheas, amhail is go raibh sí  lánchríochnaithe, ar 1 Samhain 2021.
  • do luacháil a thíolacadh mar chuid de do Thuairisceán CMÁ ar nó roimh an 1 Nollaig 2023
  • agus
  • socruithe a dhéanamh chun do mhuirear CMÁ a íoc.

Ní mór duit do mhaoin a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim mura raibh tú cláraithe roimhe seo chun críche CMÁ nó dleacht stampa. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Maoin a chlárú le haghaidh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ).

Má tá do mhaoin cláraithe cheana féin le haghaidh CMÁ, ba chóir duit rochtain a fháil ar do thaifead maoine leis na Coimisinéirí Ioncaim

Ar aghaidh: Maoine tráchtála