Do Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc

Léargas ginearálta

Tá réimse leathan modhanna ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim chun CMÁ a íoc. Féadtar roghnú íocaíocht aonair amháin a dhéanamh nó d’íocaíochtaí a roinnt thar an mbliain. Féadtar íoc as maoin aonair nó as níos mó ná maoin amháin le haon mhodh íocaíochta amháin.

Más úinéir ar níos mó ná aon mhaoin amháin thú, ní mór gach íocaíocht agus modh íocaíocht a shocrú ar líne. Féadfaidh duine ar bith íocaíocht a dhéanamh i leith CMÁ ón uair a thugann an duine dliteanach údarú dóibh.

Seo thíos roinnt roghanna chun tráthíocaíochtaí a dhéanamh thar an mbliain:

Roghanna chun íocaíocht in iomlán a dhéanamh in aon íocaíocht amháin:

  • treoir dochair bhliantúil
  • cárta dochair nó cárta creidmheasa
  • íocaíochtaí airgid tirim (cárta dochair nó cárta creidmheasa san áireamh) trí sholáthraithe ceadaithe seirbhíse íocaíochta
  • seic.

Ar aghaidh: An bhféadtar CMÁ a íoc ó do thuarastal nó pinsean?