Do Mhuirear Cánach Maoine Áitiúla a íoc

Léargas ginearálta

Gheobhaidh tú eolas sa rannán seo ar an gcaoi le do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) le haghaidh 2022 a íoc.

Ba chóir duit do rogha íocaíochta CMÁ do 2022 a bheith deimhnithe agat agus do Thuairisceán CMÁ a bheith tíolactha faoin 10 Samhain 2021. Mura bhfuil sé déanta, ba chóir duit a dhéanamh láithreach. Féadfaidh tú duine eile a údarú chun d’íocaíochtaí a dhéanamh ar do shon freisin.

Mura n-íocann tú do mhuirear CMÁ le haghaidh 2022, féadfaidh sé nach n-eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim Deimhniú Imréitigh Cánach chugat. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d’oibleagáidí?

D’íocaíocht ar líne a shocrú

Is é an bealach is éasca chun do mhuirear CMÁ a íoc ná ar líne. Tugann sé seo réimse leathan roghanna íocaíochta slán duit:

 • íocaíocht aonair ina hiomláine
  • cárta dochair nó cárta creidmheasa
  • Treoir Dochair Bhliaintúil (ADI)
  • íocaíocht airgid thirim aonuaire trí Sholáthraí Seirbhíse Íocaíochta ceadaithe.
 • tráthíocaíochtaí chun d’íocaíochtaí a scaipeadh thar 2022
  • dochar díreach míosúil
  • íocaíochtaí airgid thirim seachtainiúla nó míosúla trí Sholáthraí Seirbhíse Íocaíochta ceadaithe
  • asbhaint ag an bhfoinse (ó do thuarastal, pá, pinsin cheirde, íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó íocaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara).

Má roghnaigh tú an rogha Treoir Dochair Bhliaintúil, bhain an íocaíocht ó do chuntas bainc ar an 21 Márta 2022.

Má tá tú faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) le haghaidh níos mó ná maoin amháin, tá sé riachtanach d’íocaíocht CMÁ a shocrú trí cheann de na roghanna íocaíochta ar líne.

D'íocaíocht a shocrú ag baint úsáid as do Thuairisceán CMÁ páipéir

Má thíolacann tú do Thuairisceán CMÁ ag baint úsáid as an bhfoirm LPT1 páipéir, in ionad é a thíolacadh ar líne, tá do roghanna íocaíochta teoranta don mhéid seo:

 • íocaíocht aonair ina hiomláine:
  • íocaíocht le seic
  • íocaíocht airgid thirim aonuaire trí Sholáthraí Seirbhíse Íocaíochta ceadaithe.
 • tráthíocaíochtaí chun d’íocaíochtaí a scaipeadh thar 2022:
  • íocaíochtaí airgid thirim seachtainiúla nó míosúla trí Sholáthraí Seirbhíse Íocaíochta ceadaithe
  • asbhaint ag an bhfoinse (ó do thuarastal, pá, pinsin cheirde, íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó íocaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara).

Fiú má roghnaíonn tú do luacháil a thíolacadh ar an Tuairisceán CMÁ páipéir féadtar fós d’íocaíocht a shocrú tríd an tseirbhís CMÁ ar líne.

Dátaí íocaíochta CMÁ le haghaidh 2022

Maidir leis an dáta faoina bhfuil ort do mhuirear CMÁ a íoc, braitheann an dáta ar an modh íocaíochta a roghnaíonn tú:

 • Eanáir 2022 – thosaigh tráthíocaíochtaí trí asbhaint ag an bhfoinse agus gnáthíocaíochtaí airgid thirim trí sholáthraí seirbhíse íocaíochta
 • 12 Eanáir 2022 – Is é seo an dáta deiridh chun íocaíocht iomlán a dhéanamh le hairgead tirim nó seic
 • 15 Eanáir 2022 – thosaigh íocaíochtaí dochair dhírigh míosúla agus leanfaidh siad ar aghaidh ar an 15ú lá de gach mí
 • 21 Márta 2022 – is é seo an dáta asbhainte le haghaidh íocaíocht a dhéanamh trí Threoir Dochair Bhliantúil (TDB).

Tabhair do d'aire

Má roghnaíonn tú do mhuirear CMÁ a íoc le cárta dochair nó le cárta creidmheasa, próiseálfar d’íocaíocht ar an dáta a thíolactar é.

Ar aghaidh: Do shonraí bainc a athrú le haghaidh CMÁ