Do Mhuirear Cánach Maoine Áitiúla a íoc

Léargas ginearálta

Gheobhaidh tú eolas sa rannán seo ar an gcaoi le do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a íoc.

Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim réimse leathan de roghanna ó thaobh íoca CMÁ ar fáil. Tá rogha agat íocaíocht amháin a dhéanamh, nó íocaíochtaí a roinnt thar an mbliain. Féadfaidh tú duine eile a údarú chun d’íocaíochtaí a dhéanamh ar do shon freisin.

Beidh impleachtaí ann mura n-íocann tú do mhuirear CMÁ. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d’oibleagáidí?

Ag ríomhadh an mhuirir CMÁ atá le híoc agat

Úsáid áireamháin CMÁ de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun an muirear CMÁ a ríomhadh.

Tá an muirear CMÁ bunaithe ar an luacháil a rinne tú ar do mhaoin, agus ar an bhFachtóir Coirgeartaithe Áitiúil. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar An Chaoi a gCinntítear do Muirear CMÁ.

D’íocaíocht ar líne a shocrú

Is é an bealach is éasca chun do mhuirear CMÁ a íoc ná ar líne. Cuireann sé seo réimse leathan roghanna íocaíochta ar fáil duit:

  • íocaíocht aonair ina hiomláine:
    • cárta dochair nó cárta creidmheasa
    • Treoir Dochair Bhliaintúil (ADI)
  • tráthíocaíochtaí chun d’íocaíochtaí a scaipeadh thar an mbliain:
    • dochar díreach míosúil
    • asbhaint ag an bhfoinse (ó do thuarastal, pá, pinsin cheirde, íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó íocaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara).

Logáil isteach chuig an Tairseach CMÁ chun an íocaíocht a dhéanamh ina hiomláine, nó chun socrúchán le haghaidh íochaíochta ar bhonn chéimithe a shocrú.

Chomh maith le sin, tá rogha agat an íocaíocht a dhéanamh ina hiomláine, nó ar bhonn céimithe, trí Soláthraí ceadaithe Seirbhíse (PSP). I measc na PSP lena nglactar tá An Post, Payzone agus Omnivend. Déan é seo a shocrú ar an tairseach CMÁ, agus an íocaíocht a dhéanamh dá éis sin.

Más rud é go bhfuil tú faoi dhliteanas CMÁ ag níos mó ná maoin amháin, ní foláir duit an íocaíocht a dhéanamh trí ceann de na roghanna íocaíochta ar líne.

Ar aghaidh: Do shonraí bainc a athrú le haghaidh CMÁ