Do Mhuirear Cánach Maoine Áitiúla a íoc

Léargas ginearálta

Gheobhaidh tú eolas sa rannán seo ar an gcaoi le do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) le haghaidh 2022 a íoc.

Ba chóir duit do rogha íocaíochta CMÁ do 2022 a dheimhniú faoin 7 Samhain 2021. Féadtar é seo a dhéanamh nuair atá do Thuairisceán CMÁ á thíolacadh agat. Féadfaidh tú duine eile a údarú chun d’íocaíochtaí a dhéanamh ar do shon freisin.

Mura n-íocann tú do Mhuirear CMÁ le haghaidh 2022, féadfaidh sé nach n-eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú imréitigh cánach chugat. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d’oibleagáidí?

D’íocaíocht ar líne a shocrú

Is é an bealach is éasca chun do Mhuirear CMÁ a íoc ná ar líne. Tugann sé seo réimse leathan roghanna íocaíochta slán duit:

 • íocaíocht aonair ina hiomláine
  • cárta dochair nó cárta creidmheasa
  • Treoir Dochair Bhliaintúil (ADI)
  • íocaíocht airgid thirim aonuaire trí Sholáthraí Seirbhíse Íocaíochta ceadaithe.
 • tráthíocaíochtaí chun d’íocaíochtaí a scaipeadh thar 2022
  • dochar díreach míosúil
  • íocaíochtaí airgid thirim seachtainiúla nó míosúla trí Sholáthraí Seirbhíse Íocaíochta ceadaithe
  • asbhaint ag an bhfoinse (ó do thuarastal, pá, pinsin cheirde, íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó íocaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara).

Má roghnaíonn tú an rogha Treoir Dochair Bhliaintúil, ní bhainfear an íocaíocht ó do chuntas bainc go dtí an 21 Márta 2022.

Má tá tú faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) le haghaidh níos mó ná maoin amháin, tá sé riachtanach d’íocaíocht CMÁ a shocrú trí cheann de na roghanna íocaíochta ar líne.

D'íocaíocht a shocrú ag baint úsáid as do Thuairisceán CMÁ páipéir

Má thíolacann tú do Thuairisceán CMÁ ag baint úsáid as an bhfoirm LPT1 páipéir, in ionad é a thíolacadh ar líne, tá do roghanna íocaíochta teoranta don mhéid seo:

 • íocaíocht aonair ina hiomláine:
  • íocaíocht le seic
  • íocaíocht airgid thirim aonuaire trí Sholáthraí Seirbhíse Íocaíochta ceadaithe.
 • tráthíocaíochtaí chun d’íocaíochtaí a scaipeadh thar 2022:
  • íocaíochtaí airgid thirim seachtainiúla nó míosúla trí Sholáthraí Seirbhíse Íocaíochta ceadaithe
  • asbhaint ag an bhfoinse (ó do thuarastal, pá, pinsin cheirde, íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó íocaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara).

Fiú má roghnaíonn tú do luacháil a thíolacadh ar an Tuairisceán CMÁ páipéir féadtar fós d’íocaíocht a shocrú tríd an tseirbhís CMÁ ar líne.

Ar aghaidh: Dátaí íocaíochta CMÁ le haghaidh 2022