Do Mhuirear Cánach Maoine Áitiúla a íoc

Riaráistí CMÁ le haghaidh 2013 go 2021 a íoc

Cuireadh tús leis an gcéad tréimhse luachála do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) ar an 1 Iúil 2013 agus críochnaíodh sí ar an 31 Nollaig 2021. Bhí an muirear CMÁ a cuireadh i bhfeidhm le linn na tréimhse sin a bunaithe ar luacháil féinmheasúnaithe na maoine sin amhail an 1 Bealtaine 2013.

Mura dtíolactar Tuairisceán CMÁ i leith do mhaoine le linn an achair sin, ba chóir duit é a thíolacadh láithreach.

Murar íoc tú do mhuirear CMÁ le roinnt blianta, nó gach bliain ó 2013 go 2021, ba chóir duit socrú a dhéanamh do riaráistí CMÁ a íoc láithreach. Déantar seo trí rochtain a fháil ar do thaifead maoine leis na Coimisinéirí Ioncaim

Fanann dliteanas CMÁ neamhíoctha de bheith mar mhuirear ar an maoin. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Céard a tharlaíonn mura gcomhlíonann tú d’oibleagáidí?

Ba chóir aon riaráistí Muirir Teaghlaigh a íoc tríd an tseirbhís CMÁ ar líne freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Muirear Teaghlaigh.