Do Mhuirear Cánach Maoine Áitiúla a íoc

Do CMÁ a íoc trí íocaíocht amháin ina iomláine

Más mian leat an Muirear Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a íoc ina iomláine in aon íocaíocht amháin, roghnaigh ceann amháin de na roghanna a leanas:

  • Treoir Dochair Bliana (TDB)
  • cárta creidmheasa nó cárta dochair
  • airgead tirim a fuarthas tríd Soláthraí ceadaithe Seirbhísí íocaíochta.

Do Mhuirear CMÁ a íoc ina iomláine

Is é an bealach is éasca le do Mhuirear CMÁ a íoc ina iomláine in aon íocaíocht amháin ná ar líne.

Treoir Dochair Bliaintiúil (ADI)

Tá an rogha agat Treoir Dochair Bhliantúil (ADI) a roghnú mar do mhodh íocaíochta ar an tairseach CMÁ. Bainfear d’íocaíocht ADI as do chuntas ar aon dáta a shocraíonn tú go dtí 21 Márta 2024. Teastóidh IBAN uait don chuntas bainc óna dteastaíonn uait do Mhuirear CMÁ a asbhaint.

Tabharfar do Threoir Dochair Bhliaintúil do CMÁ ar aghaidh gach bliain mura n-athraíonn tú do mhodh íocaíochta ar líne nó má dhéanann tú teagmháil linn.

Cárta dochair nó creidmheasa

Féadfaidh tú do Mhuirear CMÁ a íoc ina iomláine le cárta creidmheasa nó dochair ar an tairsceach CMÁ. Déanfar an íocaíochta phróiseáil ar lá a déanta. D'fhéadfadh sé suas le 72 uair nó go mbeidh an íocaíocht le feiceáil ar do thaifead ar líne CMÁ de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Do mhuirear CMÁ a íoc le hairgead tirim

Tá sé mar rogha agat an muirear CMÁ a íoc  ag SPS ceadaithe. I measc na PSP lean nglactar tá An Post, Omnivend agus Payzone. Ba é 10 Eanáir 2024 an spriocdháta le íocaíocht in airgead tirim a thíolacadh trí SPS ceadaithe.

Tabhair do d'aire

Ní fhéadtar an modh íocaíochta seo a úsáid má tá níos mó ná maoin chónaithe amháin agat.

Féach an leathanach 'do CMÁ a íoc i dtráthíocaíochta' sa rannán seo chun teacht ar tuilleadh eolais mar gheall ar an muirear CMÁ a íoc ar bhonn scartha le linn 2024.

Ar aghaidh: Do CMÁ a íoc i dtráthíocaíochtaí