Do Mhuirear Cánach Maoine Áitiúla a íoc

Dátaí íocaíochta CMÁ le haghaidh 2023

Braitheann an dáta roimh ar a bhfuil ort do mhuirear Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc ar an modh íocaíochta a roghnaíonn tú:

  • Eanáir 2023 - tosaíonn tráthíocaíochtaí trí asbhaint ag an bhfoinse agus gnáthíocaíochtaí airgid thirim trí Sholáthraí Seirbhíse íocaíochta (SSÍ). Is iad An Post, Omnivend agus Payzone na SSÍanna ceadaithe.
  • 10 Eanáir 2023 -  is é seo an dáta deiridh chun íocaíocht iomlán a dhéanamh trí SSÍ nó trí chárta dochair nó trí chárta creidmheasa.
  • 15 Eanáir 2023 - tosófar íocaíochtaí dochair dhírigh míosúla agus leanfaidh siad ar aghaidh ar an 15ú lá de gach mí
  • 21 Márta 2023 – is é seo an dáta asbhainte le haghaidh íocaíocht a dhéanamh trí Threoir Dochair Bhliantúil (TDB).

Ba chóir duit do mhodh íocaíochta a dheimhniú leis na Coimisinéirí Ioncaim faoin 2 Nollaig 2022 má tá tú chun d’íocaíochtaí a roinnt thar 2023.

Tabhair do d'aire:

Má roghnaíonn tú do Mhuirear CMÁ a íoc le cárta dochair nó le cárta creidmheasa, próiseálfar d’íocaíocht ar an dáta a thíolactar é.

Ar aghaidh: Do CMÁ a íoc trí íocaíocht amháin ina iomláine