Do Mhuirear Cánach Maoine Áitiúla a íoc

Modhanna íocaíochta CMÁ tugtha ar aghaidh

Má bhí CMÁ á íoc agat ar cheann de na modhanna íocaíochta athfhilltí, tabharfar do mhodh íocaíochta reatha ar aghaidh gach bliain. Féadfaidh tú rogha íocaíochta eile a roghnú le haghaidh 2022 nuair a thíolacann tú do Thuairisceán CMÁ.

Is iad na modhanna íocaíochta athfhilltí ná:

 • dochar díreach míosúil
 • Treoir Dochair Bhliantúil
 • asbhaint ag an bhfoinse ó do:
  • thuarastal, phá nó phinsean ceirde
  • íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí 
  • íocaíochtaí ón Roinn Talmhaíochta

CMÁ a íoc ar dhá maoin nó níos mó

Tabharfar do mhodh íocaíochta reatha do gach maoin ar aghaidh go 2023 go huathoibríoch más rud é:

 • go bhfuil tú faoi dhliteanas CMÁ le haghaidh dhá maoin nó níos mó
 • agus
 • go bhfuil CMÁ á íoc agat cheana féin tríd an modh íocaíochta athfhilltí céanna.

Tabhair do d'aire:

Má íocann tú do mhuirir CMÁ ag úsáid modhanna íocaíochta iolracha, nó ó chuntais bhainc iolracha, ní thabharfar do mhodhanna íocaíochta ar aghaidh.

CMÁ a íoc le haghaidh breis agus 11 mhaoin

Má tá tú faoi dhliteanas CMÁ le haghaidh breis agus 11 maoin, féadtar ceachtar díobh seo a dhéanamh:

 • sonraigh do mhodh íocaíochta ab fhearr leat ar an Tuairisceán CMÁ i leith gach maoin
 • féadfaidh tú socrú íocaíochta aonair a chur ar bun chun do mhuirir CMÁ do do chuid maoine go léir a chlúdach. Féadtar é seo a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an rogha ‘íocaíochtaí do maoine iomadúla a bhainistiú’ ar an tairseach CMÁ. 

Le haghaidh tuilleadh eolas ar do Thuairisceán i leith maoine iomadúla a thíolacadh féach Úinéirí maoin iomadúil.

Ar aghaidh: Riaráistí CMÁ le haghaidh 2013 go 2021 a íoc