Do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Úinéirí maoin iomadúil

Má tá tú faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) le haghaidh níos mó ná maoin amháin, tá sé riachtanach go dtíolacann tú do thuairisceáin CMÁ ar líne. Le do chuid tuairisceán a thíolacadh ar líne, beidh ort rochtain a fháil ar do Thaifead Maoine leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Tuairisceáin CMÁ a thíolacadh le haghaidh dhá mhaoin nó suas le deich maoin

Ní mór duit luach margaidh do mhaoin uile a dheimhniú ar an 1 Samhain 2021. Ní mór duit an luacháil céanna a thíolacadh mar chuid den Tuairisceán CMÁ ar feadh gach maoine.

Má bhí do mhaoine faoi dhliteanas CMÁ in 2023, ba chóir go mbeadh tuairisceán CMÁ tíolactha agat cheana féin le haghaidh gach maoine. Fanfaidh na tuairisceáin seo bailí go dtí 2025. Mura bhfuil na tuairisceáin seo tíolactha agat go fóill, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Má thagann do mhaoine de bheith faoi dhliteanas CMÁ den chéad uair in 2024, ní mór duit tuairisceáin CMÁ a thíolacadh do na maoine seo faoin 1 Nollaig 2023.

Tuairisceáin a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh le haghaidh 11 mhaoin nó níos mó

Tá sé riachtanach luach margaidh do mhaoin uile a dheimhniú faoin 1 Samhain 2021.

Ní gá duit Tuairisceán CMÁ a thíolacadh le haghaidh gach maoin faoi leith. Ina áit sin, féadfaidh tú do thuairisceáin CMÁ agus socruithe íocaíochta le haghaidh do chuid maoin uile a thíolacadh trí chomhad ina bhfuil liosta de do chuid maoin a uaslódáil.

Má bhí do mhaoine faoi dhliteanas CMÁ in 2023, ba chóir go mbeadh do thuairisceáin CMÁ tíolactha agat cheana féin le haghaidh na maoine. Fanfaidh na tuairisceáin seo bailí go dtí 2025. Mura bhfuil na tuairisceáin seo tíolactha agat go fóill, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Má thagann do mhaoine de bheith faoi dhliteanas CMÁ den chéad uair in 2024, ní mór duit tuairisceáin CMÁ a thíolacadh dóibh faoin 1 Nollaig 2023.

Ar aghaidh: Díolúine ó CMÁ nó iarchur ar íocaíocht a éileamh