Do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Léargas ginearálta

Roimh do Thuairisceán a thíolacadh, ní mór duit do mhaoin a luacháil amhail an 1 Samhain 2021. Mar chuid de do Thuairisceán CMÁ beidh ort luacháil do mhaoine a chur ar fáil.

Ba chóir duit do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh faoi 7 Samhain 2021. Beidh feidhm ag do Thuairisceán CMÁ le linn na tréimhse luachála ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2025.

Ba chóir go mbeadh litir ó na gCoimisinéirí Ioncaim faighte agat trí moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó sa phost maidir le d’oibleagáidí do 2022. Bhí d’Uimhir Aitheantais Maoine agus do UAP sa litir:

Más úinéir maoine cónaithe tú agus mura ndearna na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil leat, féach do bhosca isteach moChúrsaí agus ROS. Mura bhfuil an litir i do bhosca isteach moChúrsaí nó ROS, déan teagmháil leis an mBrainse CMÁ.

Le haghaidh eolas maidir le cén chaoi le do thuairisceán CMÁ a thíolacadh tríd an bpost féach Do Thuairisceán CMÁ á thíolacadh agat ag úsáid na Foirme LPT1 páipéir.

Tá dualgas ort fós do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh fiú má tá an méid seo a leanas i gceist:

má thíolaic tú do Thuairisceán CMÁ roimhe roimhe seo, féadtar é a leasú tar éis 7 Samhain i gcúinsí áirithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Cén chaoi le do luacháil maoine a cheartú.

Tabhair do d’aire

Féadfaidh sé gur gá duit fós Tuairisceán CMÁ a thíolacadh i leith do mhaoine don chéad tréimhse luachála ó 2013 go 2021. Má tá, féach Do Thuairisceán CMÁ le haghaidh 2013-2021 a thíolacadh

Ar aghaidh: Do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne