Do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Léargas ginearálta

Nuair atá luach margaidh do mhaoine amhail an 1 Samhain 2021 socraithe agat, ba chóir duit do Thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh. Beidh feidhm ag do Thuairisceán CMÁ le linn na tréimhse luachála ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2025. Ba chóir duit do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh faoin 7 Samhain 2021.

Roimh an dáta luachála an 1 Samhain 2021, eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim litir chugat:

Beidh Aitheantas na Maoine agus do UAP san áireamh sa litir. Tá siad seo le feiceáil ar aon chomhfhreagras CMÁ a fuair tú ó na Coimisinéirí Ioncaim roimhe seo.

Déanfaidh an litir an méid seo a leanas:

  • deimhneoidh sé go bhfuil do thaifead CMÁ ar líne do 2022 ar fáil
  • agus
  • tabharfaidh sé eolas duit faoi do thuairisceán a thíolacadh agus íocaíocht a dhéanamh.

Mura n-úsáideann tú an tseirbhís ar líne CMÁ le haghaidh blianta roimhe seo, eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim Foirm páipéir LPT1 - Tuairisceán LPT duit chomh maith le litir chumhdaigh.

Tá dualgas ort fós do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh roimh an 7 Samhain 2021 fiú má tá an méid seo a leanas i gceist:

Tabhair do d'aire

Féadfaidh sé gur gá duit fós Tuairisceán CMÁ a thíolacadh i leith do mhaoine don chéad tréimhse luachála ó 2013 go 2021. Má tá, féach Do Thuairisceán CMÁ le haghaidh 2013-2021 a thíolacadh.

Ar aghaidh: Do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne