Do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Cén chaoi le do Thuairisceán CMÁ a cheartú

Cén chaoi le gearrluacháil maoine a cheartú

Má rinne tú do mhaoin a ghearrluacháil ar do Thuairisceán CMÁ, féadfaidh tú athbhreithniú in airde a dhéanamh ar an luacháil. Féadfaidh tú é seo a dhéanamh tríd an tseirbhís ar líne ‘Ceartaigh Tuairisceán’, ag baint úsáid as moChúrsaí, Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim nó an tseirbhís ar líne CMÁ. Ní mór go léireodh do luacháil athbhreithnithe luach margaidh do mhaoine ar an 1 Samhain 2021.

Má dhéanann tú do luacháil maoine a ardú, beidh do luacháil athbhreithnithe i bhfeidhm ar feadh na mblianta uile sa tréimhse luachála. Beidh aon mhuirear breise CMÁ iníoctha agat láithreach agus faoi réir muirir úis.  

Tabhair do d’aire:

Níl ort athbhreithniú a dhéanamh ar do luacháil má cheapann tú gur tháinig méadú ar luach do mhaoine ón 1 Samhain 2021. Tá do mhuirear CMÁ bunaithe ar do luacháil maoine amhail an 1 Samhain 2021. Cinnfidh do luacháil ar do mhaoin ar an dáta seo do mhuirear CMÁ le haghaidh gach bliain suas go dtí 2025.

Cén chaoi le ró-luacháil maoine a cheartú 

Má dheimhníonn tú go ndéarna tú ró-luacháil ar do mhaoin roimhe seo, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh linn. Ní mór go léireodh do luacháil athbhreithnithe luach margaidh do mhaoine ar an 1 Samhain 2021. Ba chóir duit an t-eolas seo a leanas a chur san áireamh i d’iarratas chuig na Coimisinéirí Ioncaim chun do luacháil maoine a leasú:

  • an chaoi ar tháinig an ró-luacháil bunaidh aníos
  • deimhniú ar an mbanda luachála athbhreithnithe a ndearna tú féinmheasúnú ina leith
  • doiciméid chun tacú leis an mbanda athbhreithnithe luachála, inar chóir go n-áireofaí ceann amháin ar a laghad dá bhfuil a leanas:

Féadfaidh tú grianghraif den mhaoin a sholáthar ina léirítear go soiléir na gnéithe a bhfuil tionchar acu ar luacháil níos lú. 

Cén chaoi le díolúine nó íocaíocht iarchurtha a éilíodh go mícheart a leasú 

Má d’éiligh tú díolúine CMÁ nó íocaíocht iarchurtha nach bhfuil tú i dteideal a fháil, féadfaidh tú do thuairisceán a leasú. Féadfaidh tú é seo a dhéanamh tríd an tseirbhís ar líne ‘Ceartaigh Tuairisceán’ i moChúrsaíROS nó an tseirbhís ar líne CMÁ. Féadfaidh sé go mbeidh aon mhuirear breise CMÁ faoi réir muirir úis. 

Ar aghaidh: Neamhchónaitheoirí