Do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh

Do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar líne

Is é an bealach is éasca chun do Thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh ná ar líne. Beidh ort rochtain a fháil ar do Thaifead Maoine de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun an Tuairisceán a thíolacadh ar líne.

Cúnamh le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar-líne

Tugtar míniú san fhíseán gairid seo ar cén chaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh ar-líne.

Féadtar do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh i chéim:

  1. Sínigh isteach ar an tairseach ar líne CMÁ.
  2. Cuir isteach d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP), Uimhir Aitheantais Maoine agus UAP agus cliceáil ar logáil isteach. d'Uimhir Aitheantais Maoine agus do UAP le fáil ar gach comhfhreagras CMÁ ó na Coimisinéirí Ioncaim.
  3. Cliceáil ar 'Comhlánaigh do Thuairisceán Maoine'.
  4. Cuir isteach na sonraí a bhaineann le do mhaoin agus cliceáil ar 'Lean ar aghaidh'.
  5. Roghnaigh an modh íocaíochta is fearr leat agus cliceáil ar 'Lean ar aghaidh'.
  6. Déan athbhreithniú ar an bhfaisnéis a d'iontráil agus cliceáil ar 'Tíolaic Sonraí'.

De rogha air sin, féadtar teacht ar an tairseach ar líne CMÁ trí moChúrsaí trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Ar aghaidh: Meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ar do dhliteanas CMÁ