Dliteanas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

Léargas ginearálta

Is é an dáta dlite le haghaidh Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) gach bliain ná an 1 Samhain. Más maoin chónaithe do mhaoin ar an dáta dliteanais, beidh sí faoi dhliteanas CMÁ don bhliain dá éis. Mar shampla, má tá do mhaoin ina maoin chónaithe ar 1 Samhain 2023, tá sé faoi dhliteanas CMÁ do 2024.

Más tusa an duine dliteanach i leith na maoine ar an dáta dliteanais, iarrtar ort an CMÁ a íoc don bhliain dá éis. Be chóir duit an t-eolas sa rannán seo a léamh le fáil amach an bhfuil tú féin agus do mhaoine faoi dhliteanas CMÁ.

Tabhair do d'aire

Féadfaidh sé go dtiocfaidh do mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ den chéad uair in 2024. Más sin an cás, ba chóir duit do mhaoin a luacháil agus do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh faoin 1 Nollaig 2023. Mura bhfuil do thuairisceán tíolactha agat go fóill, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Díolúintí CMÁ

Féadfaidh sé go mbeidh do mhaoin díolmhaithe ó CMÁ má chomhlíontar na coinníollacha chuí. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Díolúintí na Cánach Maoine Áitiúla do 2022 go dtí 2025.

Ar aghaidh: Maoine cónaithe atá faoi dhliteanas CMÁ