Dliteanas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

Léargas ginearálta

Tabhair do d'aire

Má tháinig do mhaoin de bheith faoi dhliteanas, ba chóir go mbeadh do mhaoin luacháilte agat agus do Thuairisceán CMÁ tíolactha faoin 2 Nollaig 2022. Mura bhfuil do thuairisceán tíolactha agat fós, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Is é an dáta dlite le haghaidh Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) gach bliain ná an 1 Samhain. Más maoin chónaithe do mhaoin ar an dáta dliteanais, beidh sí faoi dhliteanas CMÁ don bhliain dá éis. Mar shampla, má tá do mhaoin ina maoin chónaithe ar 1 Samhain 2022, tá sé faoi dhliteanas CMÁ do 2023.

Más tusa an duine dliteanach i leith na maoine ar an dáta dliteanais, iarrtar ort an CMÁ a íoc don bhliain dá éis. Be chóir duit an t-eolas sa rannán seo a léamh le fáil amach an bhfuil tú féin agus do mhaoine faoi dhliteanas CMÁ.

Díolúintí CMÁ

Féadfaidh sé go mbeidh do mhaoin díolmhaithe ó CMÁ má chomhlíontar na coinníollacha chuí. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Díolúintí na Cánach Maoine Áitiúla do 2022 go dtí 2025.

Ar aghaidh: Maoine cónaithe atá faoi dhliteanas CMÁ