Do mhaoin a luacháil

Maoine atá anois faoi dhliteanas a luacháil

Tabhair do d'aire

Féadfaidh sé go dtiocfaidh do mhaoin de bheith faoi dhliteanas CMÁ den chéad uair in 2024. Más sin an cás, ba chóir duit do mhaoin a luacháil agus do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh faoin 1 Nollaig 2023. Mura bhfuil do thuairisceán tíolactha agat go fóill, ba chóir duit é sin a dhéanamh láithreach.

Féadfaidh sé go dtiocfaidh do mhaoin nua-thógtha nó athchóirithe de bheith faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) in 2024. Chun a fháil amach an bhfuil do mhaoin faoi dhliteanas, féach Maoine a thagann de bheith faoi dhliteanas CMÁ.

Má tháinig do mhaoin de bheith faoi dhliteanas, beidh ort luacháil a dhéanamh amhail is dá mbeadh sé ann ón 1 Samhain 2021. Nuair a bheidh luacháil déanta agat ar do mhaoin, beidh ort:

  • Do luacháil a thíolacadh mar chuid de do Thuairisceán CMÁ ar nó roimh an 1 Nollaig 2023
  • agus
  • socruithe a dhéanamh chun do mhuirear CMÁ a íoc.

Maoine cónaithe nua-thógtha

Chun luacháil a dhéanamh ar do mhaoin nuathógtha amhail an 1 Samhain 2021, féadtar fachtóir lascaine nó foinsí eile eolais na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid.

Fachtóir lascainithe na gCoimisinéirí Ioncaim

Beidh an fachtóir lascaine in ann cabhrú leat luach do mhaoine a chinneadh amhail is go raibh sí ann ar an 1 Samhain 2021. Is féidir leat an fachtóir lascaine a chur i bhfeidhm sna cásanna seo a leanas:

  • cheannaigh tú do mhaoin nua-thógtha ar an margadh oscailte
  • Thóg tú féin do mhaoin agus féadfaidh tú féinmheasúnú a dhéanamh ar an luach, ar an dáta a críochnaíodh í.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin gcaoi a ríomh na Coimisinéirí Ioncaim an fachtóir lascainithe, féach an Nóta Teicniúil ar Fhachtóirí Lascainithe.

Fachtóirí lascaine na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh maoine cónaithe a críochnaíodh nó a ceannaíodh idir an 2 Samhain 2022 agus an 1 Samhain 2023

Dáta ar críochnaíodh nó ar ceannaíodh an maoin chónaithe nua

Fachtóir lascainithe na gCoimisinéirí Ioncaim

1 Iúil 2023 go dtí an 1 Samhain 2023

1.15

1 Aibreán 2023 go dtí an 30 Meitheamh 2023

1.15

1 Eanáir 2023 go dtí an 31 Márta 2023

1.13

2 Samhain 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022

1.10

Fachtóirí lascaine na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh maoine cónaithe a críochnaíodh nó a ceannaíodh idir an 2 Samhain 2021 agus an 1 Samhain 2022

Dáta ar críochnaíodh nó ar ceannaíodh an maoin chónaithe nua

Fachtóir lascainithe na gCoimisinéirí Ioncaim

1 Iúil 2022 go dtí an 1 Samhain 2022

1.06

1 Aibreán 2022 go dtí an 30 Meitheamh 2022

1.03

1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Márta 2022

1.01

02/11/2021 go dtí an 31/12/2021

1.00

 

Méadaíonn na bandaí CMÁ i raonta de €87,500. Mar gheall air seo, d'fhéadfadh sé nach n-athrófaí banda CMÁ dá gcuirfí an fhachtóra lascaine i bhfeidhm. I go leor cásanna, d’féadfadh an banda luachála CMÁ a bheith mar a chéile leis an Luach ar an Margadh Oscailte (LMO) atá ar an maoin.

Foinsí eile eolais

I gcásanna áirithe, féadfaidh sé a bheith deacair an LMO a fhéinmheasúnú. I gcásanna mar sin, ba chóir duit féachaint ar fhoinsí eile eolais de chuid na gCoimisinéirí Ioncaimar fhoinsí seachtracha chun tacú leat do mhaoin a luacháil amhail an 1 Samhain 2021.

Maoine atá feiliúnach lena n-úsáid mar áit chónaithe

I gcásanna mar sin, ba chóir duit féachaint ar fhoinsí eile eolais de chuid na gCoimisinéirí Ioncaimar fhoinsí seachtracha chun tacú leat do mhaoin a luacháil amhail an 1 Samhain 2021.

Is é comhairle na gCoimisinéirí Ioncaim nár chóir an factóir lascaine a úsáid chun luach a chur ar mhaoine athchóirithe. Ríomhtar an fachtóir lascaine ag baint úsáide as saintréithe praghais maoin nua go hiomlán.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin gcaoi a ríomh na Coimisinéirí Ioncaim an fachtóir lascainithe, féach an Nóta Teicniúil ar Fhachtóirí Lascainithe.

Ar aghaidh: Cén chaoi leis uirlis luachála idirghníomhach a úsáid