Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Léargas ginearálta

Nuair atá maoin á díol, á ceannach nó á haistriú, tá dualgais áirithe ar an díoltóir agus ar an gceannaitheoir araon. Tá sé tábhachtach go bhfuil imréiteach Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) i bhfeidhm roimh chríochnú an díola nó an aistrithe maoine. Ní mór an tuairisceán CMÁ agus gach íocaíocht CMÁ a bheith déanta roimh chríochnú an díola. Má d’éiligh tú díolúine ón CMÁ, taispeánfar ar do thaifead go bhfuil do mhaoin díolmhaithe.

Más tusa an t-úinéir dliteanach i dtaca le maoin ar an dáta dlite, tá tú dliteanach an CMÁ a íoc. An dáta dlite don CMÁ le haghaidh 2013 ná 1 Bealtaine 2013, agus an dáta ann le haghaidh gach bliain eile ná 1 Samhain na bliana roimhe.

Ar aghaidh: Tá maoin á díol agat