Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Léargas ginearálta

Nuair atá maoin á díol, á ceannach nó á haistriú, tá dualgais áirithe ar an díoltóir agus ar an gceannaitheoir araon. Ní mór go bhfuil imréiteach Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) i bhfeidhm roimh: 

  • chríochnú an díola

  • aistriú na maoine. 

Mar dhíoltóir, ní mór duitse an tuairisceán CMÁ a thíolacadh agus na híocaíochtaí CMÁ uile a dhéanamh roimh an díol a chríochnú. Má d’éiligh tú díolúine ón CMÁ, taispeánfar ar do thaifead go bhfuil do mhaoin díolmhaithe.

Más tusa an duine dliteanach i dtaca le maoin ar an dáta dlite, tá tú dliteanach an CMÁ a íoc. Is é an dáta dlite le haghaidh CMÁ ná

-         1 Bealtaine 2013 le haghaidh 2013 agus

-         1 Samhain sa bhliain roimhe le haghaidh gach bliain eile.

Sampla

Más tú an duine dliteanach i leith na maoine cónaithe ar 1 Samhain 2020, ní mór duit an CMÁ a íoc le haghaidh 2021. Má dhíolann tú do mhaoine chónaithe idir 1 Samhain 2020 agus 31 Nollaig 2020, tá tú dliteanach an CMÁ ar an maoine a íoc le haghaidh 2021.

Ar aghaidh: Tá maoin á díol agat