Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Tá maoin á díol agat

Céard ba chóir a dhéanamh roimh dhíol a dhúnadh?

 • Aon tuairisceáin amuigh Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a thíolacadh.
 • Aon cháin, ús nó pionóis amuigh a íoc, lena n-áirítear riaráistí don Mhuirear Teaghlaigh (MT).
 • Má tá tú i dteideal díolúine nó tarscaoileadh ón Muirear Teaghlaigh, ach murar éiligh tú é, ba chóir duit an deimhniú cuí a iarraidh ón nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRA):
  • trí ríomhphost a sheoladh chuig support@householdcharge.ie
  • tríd an bpost chuig Bosca Oifige Poist 12168, Baile Átha Cliath 1
 • Smaoinigh an raibh an banda luachála nó an luacháil a dhearbhaigh tú ar 1 Bealtaine 2013 réasúnach agus ionraic.
 • Má theastaíonn sé, ba chóir duit aon tuairisceán a fhéincheartú ina ndearna tú ganndhearbhú ar an luach nó má d’éiligh tú díolúine nach raibh tú i dteideal a fháil. Ba chóir duit aon chánacha breise a íoc atá dlite.
 • Ní mór duitse, mar an díoltóir, a chinntiú go bhfuil tú i dteideal aon díolúine a éilítear agus cáipéisí a bheith agat a thacaíonn leis an díolúine éilithe.
 • Ní mór do gach díoltóir imréiteach ginearálta a fháil, agus ní mór do roinnt díoltóirí imréiteach sonrach a fháil roimh an díol a chríochnú. Ní mór duit na himréitigh chuí a sholáthar don cheannaitheoir.
 • Má dhíolann tú do mhaoin ar €350,000* nó níos lú, ní theastaíonn ach imréiteach ginearálta.  

Méadaíodh an tairseach seo ó €300,000 le héifeacht ó 1 Meán Fómhair 2017.

 • Mar dhíoltóir, ní mór duitse aon sonraí a sholáthar i dtaca le haon imréiteach a bhí agat i leith na maoine sa chéad díol sa tréimhse luachála. Má cheannaigh tú do mhaoin tar éis mhí na Bealtaine 2013, ba chóir cóip den imréiteach a bheith faighte agat, ón díoltóir, ag tráth an díola. Ní mór duit cóip den cháipéis imréitigh seo a thabhairt don cheannaitheoir.

Ba chóir duit an t-eolas seo a leanas a sholáthar don cheannaitheoir nó do dhlíodóir an cheannaitheora:

 • uimhir aitheantais na maoine
 • banda luachála na maoine, nó an luacháil iarbhír a dearbhaíodh ar thuairisceán CMÁ 2013
 • má rinne tú féincheartú ar an luacháil dhearbhaithe bhunaidh, ba chóir duit luacháil athbhreithnithe a sholáthar
 • an bonn leis an luacháil sin
 • sonraí i dtaca le haon díolúine a éilíodh agus cáipéisí a thacaíonn leis sin
 • cóip den scáileán forléargais maoine le dearbhú gur íoc an díoltóir na dliteanais uile CMÁ agus MT. Féadtar é seo a fháil ach logáil isteach ar líne.

Ar aghaidh: Tá maoin á ceannach agat