Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Tá maoin á ceannach agat

Beidh an luacháil a dhearbhaigh an t-úinéir nó díoltóir na maoine ar 1 Bealtaine 2013 i bhfeidhm go dtí 31 Deireadh Fómhair 2020. Ní mór an luacháil a bheith déanta go réasúnach agus go hionraic.

Céard ba chóir duit nó do do dhlíodóir a dhéanamh roimh an díol a dhúnadh?

Roimh an díol a dhúnadh, ba chóir duit nó do do dhlíodóir:

 • Aon eolas ábhartha a fháil ón díoltóir (uimhir aitheantais na maoine, an luacháil nó an banda luachála, an bonn dá luacháil agus sonraí maidir le haon díolúine a éilíodh).
 • Seiceáil an bhfuil aon cháin, ús nó pionóis amuigh i gceist leis an maoin sin. Féadtar an méid amuigh a sheiceáil ar CMÁ ar líne.
 • Cinntiú go n-íoctar an Muirear Teaghlaigh ina iomláine.
 • Féachaint an ndearna an díoltóir an luacháil go réasúnach agus go hionraic. Ba chóir don cheannaitheoir nó do dhlíodóir an cheannaitheora aghaidh a thabhairt ar aon cheisteanna roimh an díol a dhúnadh.
 • Ní mór do gach díoltóir imréiteach ginearálta a fháil agus ní mór do roinnt díoltóirí imréiteach sonrach a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim roimh an díol a chríochnú. Ní mór go soláthrófaí é seo don cheannaitheoir.
 • Más rud é nach é seo an chéad díol ó 2013, ní mór don díoltóir sonraí a sholáthar i dtaca le haon imréiteach i leith an díola roimhe.
 • Mar cheannaitheoir, ní mór duit a chinntiú go dtugann an díoltóir cóipeanna duit de na himréitigh chuí.

Tar éis an díol a chríochnú

Nuair a bheidh an díol críochnaithe, ba chóir duit a dheimhniú cén uair atá tú faoi dhliteanas an Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc i leith na maoine.

Má cheapann tú nach luacháil réasúnta é an luacháil a dhearbhaigh an díoltóir nó an t-úinéir roimhe i dtaca le 1 Bealtaine 2013 agus gur chóir é a bheith níos airde nó níos ísle, ba chóir duit na sonraí seo a leanas a chur faoi bhráid an bhrainse CMÁ:

 • Ainm agus Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an cheannaitheora agus an úinéara nua dhliteanaigh.
 • Uimhir aitheantais na maoine.
 • Seoladh na maoine.
 • Do mheasúnú féin ar luach margaidh na maoine ar 1 Bealtaine 2013. Ní mór duit an banda luachála nó luach iarbhír na maoine a roghnú más rud é gur tugadh luach os cionn €1 milliún don mhaoin.
 • Ní mór duit cáipéisí a chur ar fáil mar thaca le do luacháil.

Ar aghaidh: Tá maoin á haistriú agat