Céard is Dleacht Stampála ann?

Léargas ginearálta

Míniú ar an Dleacht Stampála

Íoctar Dleacht Stampála ar ionstraimí áirithe (cáipéisí i scríbhinn):

Áiríonn maoin aon talamh, foirgnimh, sócmhainní gnó (amhail cáilmheas) agus scaireanna, stoic agus urrúis indíola (luaite agus neamhluaite araon).

Féadtar Dleacht Stampála a íoc ar léasanna agus comhaontuithe chun léasadh áirithe.

Cén uair atá ionstraim faoi réir Dleacht Stampála?

Tá ionstraim faoi réir Dleacht Stampála má dhéanann tú é a fhorfheidhmiú (is é sin é a shíniú, séala a chur air, nó an dá rud):

 • in Éirinn
 • taobh amuigh d’Éirinn, ach má bhaineann sé le maoin in Éirinn nó le rud a rinneadh nó atá le déanamh in Éirinn.

Céard eile a n-íoctar Dleacht Stampála ina leith?

Íoctar Dleacht Stampála chomh maith ar:

 • cártaí airgeadais (cártaí UMB (airgead tirim), cártaí dochair agus cártaí muirir, mar shampla) agus ar chuntais cártaí creidmheasa
 • tobhaigh (préimheanna árachais saoil agus neamhshaoil, pinsin, árachóirí sláinte, ranníocaíochtaí chuig an gCiste Cúitimh Árachais agus billí malairte)
 • aistrithe stoc nó urrús indíolta nuair is gnách go dtarlaíonn an t-aistriú go leictreonach trí CREST.

Teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim maidir leis an Dleacht Stampála

Má bhaineann do cheist le:

Má tá ceist agat faoi thobhaigh Dleachta Stampála agus:

 • mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh cánach sa Stát
 • agus
 • mura bhfuil tú in ann M’Fhiosruithe a úsáid

seol do cheist chuig Cásanna Móra - Daoine Aonair Ard-Ioncaim.

 Má tá ceist agat faoi thobhaigh Dleachta Stampála:

 • ar do chárta bainc
 • ar chuntas do chárta creidmheasa
 • ar do chárta muirir

déan teagmhail le d’institiúid airgeadais ós rud é go mbailíonn siadsan an Dleacht Stampála ar son na gCoimisinéirí Ioncaim. Más gá duit teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim maidir le ceist faoin Dleacht Stampála, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim trí M’Fhiosruithe.

Ar aghaidh: Cé a íocann an Dleacht Stampála?