Bronntanais agus oidhreacht

  1. Léargas ginearálta
  2. Bronntanais
  3. Oidhreachtaí

Léargas ginearálta

Íoctar Dleacht Stampa ar maoin a fuarthas mar bhronntanas má tá an mhaoin:

  • suite in Éirinn
  • agus
  • go bhfuil ionstraim (doiciméad i scríbhinn) forghníomhaithe (sínithe, séalaithe nó araon) chun é a aistriú chugat.

Má tá an mhaoin suite taobh amuigh d’Éirinn, féadfaidh sé go ngearrfar muirir Dleachta Stampa ort go fóill. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Cén uair a bhíonn ionstraim faoi réir Dleacht Stampa.

Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann éileamh a dhéanamh ardhíolúine nó ar fhaoiseamh.

Ní íoctar Dleacht Stampa ar mhaoin a fhaigheann tú mar oidhreacht ó uacht nó ó dhíthiomnacht.

Féadfaidh sé go bhfaigheadh tú níos mó ná mar atá tú i dteideal a fháil ó uacht nó ó dhíthiomnacht.

Má fhaigheann tú, íocann tú Dleacht Stampa ar an “tuilleadh”, é sin an méid a fhaigheann tú de bhreis agus de bharr ar do theidlíocht.

Ar aghaidh: Bronntanais