An chomaoin

Léargas ginearálta

Nuair a cheannaítear maoin, is iondúil gurab ionann an tsuim airgid a íoctar ina leith agus an chomaoin, seachas aon Cháin Bhreisluacha (CBL). 

Chun críocha Dleachta Stampa, áfach, tá ciall níos leithne i gceist le comaoin ná díreach airgead amháin. Déantar cur síos ar na príomhrialacha sa rannán seo.

Féadtar tuilleadh a léamh faoi chomaoin sa treoirleabhar cánach agus dleachta  Part 5 of the Tax and Stamp Duty Manual.

Ar aghaidh: Léasanna