Dleacht Stampa a íoc

Léargas ginearálta

Ionstraimí atá inmhuirearaithe

Ní mór tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh chun Dleacht Stampa a íoc. Íoctar an Dleacht Stampa mar chuid den phróiseas chun tuairisceán a thíolacadh.

Ní mór duit tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh chomh maith chun díolúintí nó faoisimh áirithe ó Dhleacht Stampa a éileamh. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Díolúintí agus faoisimh Dleachta Stampa.

Le haghaidh eolais ar na hionstraimí atá inmhuirearaithe, féach Cén uair a bhíonn ionstraim faoi réir Dleacht Stampa?.

Ionstraimí nach bhfuil inmhuirearaithe

Níl ort tuairisceán a thíolacadh le haghaidh ionstraime nach bhfuil inmhuirearaithe do Dhleacht Stampa.

Tá Dleacht Stampa inmhuirearaithe ar ionstraimí lena n-aistrítear maoin chugat mar bhronntanas. Ní chaitear le ionstraimí áirithe, áfach, lena n-aistrítear maoin mar bhronntanais. Mar shampla, níl Dleacht Stampa inmhuirearaithe ar ionstraimí lena n-aistrítear maoin:

  • ó iontaobhaí nó ó ainmní go dtí tairbhí
  • ón úinéir tairbhiúil go dtí iontaobhaí nó ainmní den úinéir tairbhiúil céanna
  • ó iontaobhaí nó ainmní amháin go dtí iontaobhaí nó ainmní eile nuair nach dtagann athrú ar an úinéir tairbhiúil.

Níl Dleacht Stampa inmhuirearaithe ar ionstraimí lena n-aistrítear maoin chugat faoi uacht nó dhíthiomnacht.

Bhíodh baint ag ráta seasta Dleachta Stampa le hionstraimí a d’aistrigh maoin nuair nach raibh díolachán nó bronntanas mar thoradh ar an aistriú. Cuireadh deireadh leis an dleacht sheasta d’ionstraimí a forghníomhaíodh ar an 2 Aibreán 2007 nó dá éis. Dá bhrí sin, níl Dleacht Stampa inmhuirearaithe ar na hionstraimí seo a thuilleadh.

Botúin aimsithe in ionstraimí a cheartú

Tar éis don ionstraim a bheith forghníomhaithe, féadfaidh sé go n-aimseoidh tú botún ann. Mar shampla, féadfaidh sé go mbeidh earráid mhapála nó earráid chló ann. Féadfaidh sé nach ndéantar cur síos ceart san ionstraim ar an maoin a d’aontaigh na páirtithe a aistriú.

Féadfaidh sé go mbeadh gá le ionstraim eile (ar a dtugtar Gníomhas Ceartúcháin de gnnáth) a fhorghníomhú chun an botún a cheartú. 

Níl Dleacht Stampa inmhuirearaithe ar Ghníomhais Cheartúcháin nach gceartaíonn ach botúin a rinneadh san ionstraim bhunaidh.

I gcúinsí áirithe, áfach, éireoidh muirear aníos i leith Dleacht Stampa as ucht Gníomhas Ceartúcháin. Mar shampla, tá Dleacht Stampa inmhuirearaithe má mhéadaíonn an Gníomhas Ceartúcháin an chomaoin iníoctha faoin ionstraim bhunaidh. Sa chás seo, tá Dleacht Stampa inmhuirearaithe ar an méadú. Sampla eile ná nuair is le haghaidh comaoine atá an Gníomhas Ceartúcháin, fiú más comaoin ainmniúil í, mar shampla, €1.  

Féadfaidh sé tarlú go dtugtar Gníomhas Ceartúcháin ar ionstraim nuair is é atá ann i ndáiríre ná ionstraim lena n-aistrítear maoin. Más amhlaidh é, tá Dleacht Stampa inmhuirearaithe.

Ar aghaidh: Na sonraí a theastaíonn chun tuairisceán a thíolacadh