Dleacht Stampa a íoc

Deimhnithe Stampa

Admháil Dleachta Stampa agus deimhniú stampa

Nuair a dhéanann tú do thuairisceán a thíolacadh agus do dhliteanas Dleachta Stampa a íoc, eiseofar deimhniú stampa chuig do bhosca isteach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Ba chóir duit an deimhniú stampa a phriontáil agus a chur leis an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) mar cheangaltán. Is cruthúnas é an deimhniú stampa a bheith curtha leis an ionstraim mar cheangaltán go ndearnadh an ionstraim a stampáil.

Tá an deimhniú stampála mar admháil duit freisin.

Má rinne tú an tuairisceán a thíolacadh ar son duine cuntasach, ba chóir duit cóip den deimhniú stampa a thabhairt don duine cuntasach dá dtaifid féin.

Deimhnithe stampa athsholáthair

Má thíolaic tú an tuairisceán bunaidh Dleachta Stampa trí ROS, féadfaidh tú an méid seo a dhéanamh leis an deimhniú stampa:

 • teacht ar an deimhniú
 • féachaint ar an deimhniú
 • an deimhniú a phriontáil

tríd an áis chuardaigh agus aisghabhála ar ROS.

Féadtar an áis chuardaigh tríú páirtí ar ROS a úsáid chun féachaint ar chóip den deimhniú stampa sna cásanna seo:

 • má tá tú cláraithe le haghaidh ROS
 • agus
 • murar thíolaic tú an tuairisceán bunaidh Dleachta Stampa.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar na háiseanna cuardaigh seo, féach an rannán Seirbhísí ar Líne.

Má tá fadhb agat an deimhniú athsholáthair a phriontáil, féadtar scríobh chuig an Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampa agus iarratas a dhéanamh ar dheimhniú athsholáthair. I do litir ba chóir duit aon eolas faoin gcás a lua agus an chúis a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh agat. Má tá tú ag gníomhú thar ceann duine cuntasach, ba chóir duit cóip dá n-údarú a chur san áireamh.

Ón uair a bheidh na Coimisinéirí Ioncaim sásta gur fíor-iarratas atá ann, eiseoidh muid deimhniú stampa athsholáthair chugat.

Ionstraimí caillte

Má rinne na Coimisinéirí Ioncaim d’ionstraim a stampáil ar 30 Nollaig 2009 nó dá éis, ba chóir duit:

 • teacht ar an tuairisceán Dleachta Stampa ar ROS
 • agus
 • cóip a phriontáil den deimhniú bunaidh.

Féadtar é seo a cheangal leis an ionstraim athsholáthair ar an gcoinníoll go mbaineann an méid seo leis an ionstraim athsholáthair:

 • gur ionstraim idir na páirtithe céanna í
 • gur ionstraim chun na críche céanna í
 • agus
 • a bhfuil an dáta céanna i gceist leis an ionstraim

mar atá ar an ionstraim bhunaidh.

Má rinne na Coimisinéirí Ioncaim d’ionstraim bhunaidh a stampáil roimh 30 Nollaig 2009, ní mór duit tuairisceán páipéir Dleachta Stampa a chomhlánú. Féadtar an tuairisceán páipéir seo a iarraidh ón Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampa. Ba chóir go mbeadh an méid seo a leanas san áireamh i d’iarratas:

 • an chúis a dteastaíonn tuairisceán páipéir uait
 • Aitheantas Doiciméid na hionstraime bunaidh - féadtar teacht air seo ar do thuairisceán Dleachta Stampa
 • cur síos ar an gcineál ionstraime atá i gceist.

Nuair a bheidh do thuairisceán páipéir comhlánaithe, ba chóir duit é a chur chuig an Oifig Náisiúnta um an Dleacht Stampa leis an méid seo a leanas:

 • dearbhú dlíthiúil ó dhuine a bhfuil na fíricí ar eolas aige nó aici, san áireamh:
 • an dáta a rinne na Coimisinéirí Ioncaim an ionstraim bhunaidh a stampáil
 • fianaise gur stampáladh é
 • fianaise gur chaill tú an ionstraim bhunaidh
 • litreacha nó ríomhphoist bunaidh nó cóipe (más ann dóibh) a bhfuil Na Coimisinéirí Ioncaim stampáilte ar an ionstraim bhunaidh
 • litreacha nó ríomhphoist bunaidh nó cóipe (más ann dóibh) ón tseirbhís poist nó ón gcuideachta cúiréireachta a bhaineann leis an ionstraim chaillte
 • cóip den ionstraim chaillte, ceann den ionstraim stampáilte más féidir
 • cóip (den taobh tosaigh agus den taobh cúil):
 • den seic briste
 • den dréacht bainc
 • den phá-ordú

a úsáideadh chun an Dleacht Stampa a íoc ar an ionstraim bhunaidh má stampáladh é le stampaí buailte ag na Coimisinéirí Ioncaim roimh Mheán Fómhair 2000

 • cóip dheimhnithe den ionstraim athsholáthair
 • gealltanas go dtabharfaidh tú do na Coimisinéirí Ioncaim an ionstraim chaillte má thagann tú air.

Contrapháirteanna

Tá rogha sa tuairisceán Dleachta Stampa a thugann deis duit a chur in iúl go dteastaíonn deimhnithe stampa contrapháirte (dúblach) uait. Má theastaíonn, ba chóir duit an rogha a roghnú agus líon na gcontrapháirteanna a chur isteach.

Ní mór duit Dleacht Stampa €12.50 a íoc ar gach contrapháirt ach amháin más lú an dleacht ar an ionstraim bhunaidh. Más lú an dleacht ar an ionstraim bhunaidh ná €12.50, íocfaidh tú an méid is lú den dá shuim le haghaidh gach contrapháirt.

Ar aghaidh: Céard a tharlaíonn má dhéanann tú tíolacadh agus íoc go déanach?