Céard is Dleacht Stampála ann?

Cé a íocann an Dleacht Stampála?

Is é an duine cuntasach a íocann an Dleacht Stampála. I mórán cásanna, is é an duine cuntasach an duine a fhaigheann an mhaoin.

I roinnt cásanna, áfach, nuair is bronntanas é an t-aistriú maoine, mar shampla, tá gach páirtí don ionstraim (cáipéis i scríbhinn) ina dhuine cuntasach.

Má fuair an duine cuntasach bás, is é ionadaí pearsanta an duine sin a éiríonn ina dhuine cuntasach.

Is iad seo a leanas atá an duine cuntasach maidir le cineálacha éagsúla aistrithe maoine:

An duine cuntasach do chineálacha éagsúla aistrithe maoine
Cineál an aistritheAn duine cuntasach

Maoin, i gcoitinne

Ceannaitheoir nó aistrí na maoine (an duine a fhaigheann an mhaoin)

Léas

An léasaí (an duine atá ag tógáil an mhaoin amach ar cíos)

Cásanna eile (más bronntanas é an mhaoin a aistrítear nó atá á léasú, mar shampla)

Na páirtithe don ionstraim

Má tá níos mó ná duine cuntasach amháin i gceist, tá siad uile i gcomhpháirt agus go leithleach faoi dhliteanas an Dleacht Stampála a íoc.

Ar aghaidh: Cén uair a íoctar Dleacht Stampála?