Céard is Dleacht Stampála ann?

Nochtadh

Faisnéis Dleachta Stampa a Nochtadh

Nochtann na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis phearsanta sa chás go bhfuil bonn dlíthiúil lena leithéid a dhéanamh.

Is leis na daoine seo a leanas a nochtann na Coimisinéirí Ioncaim an fhaisnéis phearsanta atá san áireamh ar thuairisceáin Dleachta Stampa:

  • An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine
  • An Oifig Luachála
  • An Phríomh-Oifig Staidrimh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na malartuithe sonraí seo, féach:

Faisnéis an Údaráis Clárúcháin Maoine

Chun críocha fíorúcháin, faigheann na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis ón Údarás Clárúcháin Maoine.

Le haghaidh tuilleadh eolais féach Alt 137A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999.