Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Tá maoin á ceannach agat ó údarás áitiúil

Faoin reachtaíocht CMÁ, íocann údaráis áitiúla CMÁ ar a gcuid maoine cónaithe bunaithe ar Bhanda Luachála 1. Tá feidhm ag Banda Luachála 1 maidir le maoine cónaithe le luach de:

  • €100,000 nó níos lú ar an dáta luachála 01 Bealtaine 2013, atá i bhfeidhm don tréimhse luachála 01 Iúil 2013 go dtí 31 Deireadh Fómhair 2021
  • agus
  • €200,000 nó níos lú ar an dáta luachála 01 Samhain 2021, atá i bhfeidhm don tréimhse luachála 01 Eanáir 2022 go dtí 31 Nollaig 2025.

Má cheannaítear maoin ó údarás áitiúil, ní theastaíonn imréiteach ginearálta ná sonrach ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Luacháil agus íocaíocht CMÁ

Don tréimhse luachála 01 Iúil 2013 go dtí 31 Deireadh Fómhair 2021, ba chóir duit leanúint le CMÁ bunaithe ar Bhanda Luachála 1 a íoc.

Don tréimhse luachála 01 Eanáir 2022 go dtí 31 Nollaig 2025, áfach, ní mór duit CMÁ bunaithe ar luach margaidh na maoine amhail an 01 Samhain 2021 a íoc. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh sé nach mbeidh Banda Luachála 1 i bhfeidhm a thuilleadh tar éis duit an mhaoin a cheannach.

Mura bhfuil Banda Luachála 1 i bhfeidhm a thuilleadh ar an maoin a cheannaigh tú ó údarás áitiúil, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ. Beidh ort an méid seo thíos a chur ar fáil:

Féach An chaoi le do mhaoin a luacháil le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi le do mhaoin a luacháil amhail an 01 Samhain 2021.

Níl aon CMÁ breise dlite le híoc ag an Údarás Áitiúil fiú más mó praghas an díola ná €100,000.