Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Céard is imréiteach na gCoimisinéirí Ioncam ann?

Ní mór duit imréiteach na gCoimisinéirí Ioncam a fháil ar dhíol maoine. Le h-imréiteach na gCoimisinéirí Ioncam, deimhnítear go bhfuil an mhaoin go hiomlán comhlíontach ó thaobh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) de.

Tá dhá chineál imréiteach na gCoimisinéirí Ioncam ann:

  • imréiteach ginearálta
  • agus
  • imréiteach sonrach.

Ní cháilíonn an mhaoin le haghaidh imréiteach ginearálta nó sonrach sa chás:

  • go bhfuil dliteanais CMÁ amuigh nó iarchurtha, nó dliteanais don Mhuirear Teaghlaigh (MT)
  • agus, nó
  • go bhfuil tuairisceáin CMÁ amuigh.

Is é an bealach is éasca chun a sheiceáil go bhfuil an mhaoin go hiomlán comhlíontach ná ag logáil isteach ar CMÁ ar líne chun athbhreithniú a dhéanamh ar na taifid CMÁ.

Imréiteach ginearálta

Ciallaíonn imréiteach ginearálta nach bhfuil gá ort iarratas a dhéanamh ar na Coimisinéirí Ioncaim. Bíonn imréiteach ginearálta i bhfeidhm má chomhlíontar ceann acu de na coinníollacha seo a leanas:

Coinníoll 1

Tá an praghas díola €400,000 nó níos lú.

Tabhair do d’aire

Méadaíodh an tairseach seo ó €350,000 le héifeacht ón 13 Samhain 2023.

Tá Coinníoll 2 (A) i bhfeidhm má bhí do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ ar an 01 Bealtaine 2013

Nach sháraíonn an praghas díola:

  • uasteorainn na banda luachála faoi 125% (nó 125% thar an luach dearbhaithe sonrach i leith maoine that Banda 19) dearbhaithe ar an 01 Bealtaine 2013
  • agus
  • uasteorainn na banda luachála faoi 15% (nó 15% thar an luach dearbhaithe sonrach i leith maoine that Banda 19) dearbhaithe ar an 01 Samhain 2021.

Tá Coinníoll 2 (B) i bhfeidhm mura bhí do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ ar an 01 Bealtaine 2013

Nach sháraíonn an praghas díola:

  • 15% den uasteorainn na banda luachála (nó 15% thar an luach dearbhaithe sonrach i leith maoine that Banda 19) dearbhaithe ar an 01 Samhain 2021.

Féadtar an Scáileán Stair na nÍocaíochtaí a phriontáil ón gcóras CMÁ chun a dheimhniú nach bhfuil aon dliteanais nó tuairisceáin amuigh. Féadtar é sin a úsáid mar dheimhniú go bhfuil díoltóir na maoine comhlíontach ó thaobh CMÁ de. 

Má d’éiligh tú díolúine ón CMÁ, beidh sé le feiceáil ar an leagan prionta. Ba cheart go bhfuil deimhniú cháilitheacha maidir le díolúintí éilithe tugtha don cheannaitheoir.

Féadfaidh tusa, mar dhíoltóir, rochtain don imréiteach ginearálta a thabhairt do do dhlíodóir nó do dhlíodóir an cheannaitheora. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an leathanach ‘Cén chaoi le h-imréiteach ginearálta a fháil’ sa rannán seo.

Imréiteach sonrach

Muna chomhlíonann tú Coinníoll 1 nó Coinníoll 2, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar na Coimisinéirí Ioncaim ar imréiteach sonrach. Féadtar iarratas a dhéanamh ar imréiteach sonrach trí Fhoirm LPT5 a chomhlánú. Féadtar d’fhoirm a thíolacadh trí M’Fhiosruithe nuair a logálann tú isteach ar líne ar an Tairseach CMÁ.

Tabhair do d'aire

Is iondúil go bpróiseáiltear iarratais ar imréiteach sonrach laistigh de 12 lá oibre. Ná déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim chun nuashonrú a fháil ach amháin má tá an achar ama seo caite.

Ar aghaidh: Cén chaoi le h-imréiteach ginearálta a fháil