Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Tá maoin á haistriú agat

Má thagann athrú ar úinéireacht mhaoine trí mheán eile seachas díol nó ceannach, mar shampla:

  • oidhreacht nó bronntanais
  • aistriú ar bith eile maoine cónaithe

bainfidh na dualgais chéanna leis an dá pháirtí don aistrí is a bheadh i gceist dá mbeadh maoin á ceannach nó á díol. 

Ar aghaidh: Céard is imréiteach na gCoimisinéirí Ioncam ann?