Fostóirí, Údaráis Áitiúla, Gníomhairí CMÁ, Staitisticí

Léargas ginearálta

Tá roinnt ábhar éagsúil clúdaithe sa rannán seo.

Fostóirí

Tá ceangal ar fhostóirí agus ar sholáthraithe pinsin Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ) a bhailiú ar son na gCoimisinéirí Ioncaim. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an leathanach Fostóirí.

Údaráis Áitiúla

Tá socruithe sonracha tíolactha agus íocaíochta ar bun i leith na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) do na húdaráis áitiúla. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an leathanach Údaráis Áitiúla.

Gníomhairí CMÁ

Féadtar gníomhaire a úsáid chun do chuid Tuairisceán CMÁ a thíolacadh agus Íocaíochtaí CMÁ a dhéanamh ar do shon. Féadtar tuilleadh sonraí a fháil ar an leathanach Gníomhairí don Cháin Maoine Áitiúil.

Staitisticí CMÁ

Féadtar teacht ar nuashonruithe tráthrialta ar staitisticí éagsúla CMÁ a fháil ar an leathanach Staitisticí faoin gCáin Maoine Áitiúil.

Reachtaíocht CMÁ

Féadtar teacht ar an reachtaíocht a chlúdaíonn CMÁ agus an Muirear Teaghlaigh ar an leathanach Reachtaíocht CMÁ.

Ar aghaidh: Fostóirí