Fostóirí, údaráis áitiúla, gníomhairí CMÁ, staitisticí, reachtaíocht CMÁ

Léargas ginearálta

Tá roinnt ábhar éagsúil clúdaithe sa rannán seo.

Fostóirí

Tá ceangal ar fhostóirí agus ar sholáthraithe pinsin Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ) a bhailiú ar son na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá tuilleadh eolas le fáil ar an leathanach Fostóirí.

Údaráis áitiúla

Tá socruithe sonracha tíolactha agus íocaíochta ar bun i leith na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) do na húdaráis áitiúla. Tá tuilleadh eolais le fáil ar an leathanach Údaráis Áitiúla.

Gníomhairí CMÁ

Féadtar gníomhaire a úsáid chun do chuid Tuairisceán CMÁ a thíolacadh agus Íocaíochtaí CMÁ a dhéanamh ar do shon. Tá tuilleadh sonraí le fáil ar an leathanach Gníomhairí CMÁ.

Staitisticí CMÁ

Tá nuashonruithe tráthrialta ar staitisticí éagsúla CMÁ le fáil ar an leathanach Staitisticí CMÁ.

Reachtaíocht CMÁ

Tá an reachtaíocht a chlúdaíonn CMÁ agus an Muirear Teaghlaigh le fáil ar an leathanach Reachtaíocht CMÁ.

Ar aghaidh: Fostóirí