Fostóirí, údaráis áitiúla, gníomhairí CMÁ, staitisticí, reachtaíocht CMÁ

Comhlachtaí tithíochta ceadaithe

Tá socruithe sonracha tíolactha agus íocaíochta ar bun i leith an CMÁ do chomhlachtaí ceadaithe tithíochta.

Iarrtar ar gach comhlacht tithíochta ceadaithe na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas ar bhonn leanúnach faoi aon cheann de na maoine seo a leanas:

  • maoine a chuirtear lena stoc tithíochta
  • agus
  • maoine a bhaintear óna stoc tithíochta.

An bhfuil comhlachtaí ceadaithe tithíochta faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?

Tá comhlachtaí tithíochta ceadaithe faoi dhliteanas an cháin a íoc ar a maoine. Íoctar é seo ar an gcaoi chéanna is a chaithfidh aon úinéir eile maoine cónaithí. Tá díolúine ar fáil má tá an mhaoin á húsaid chun cóiríocht a thabhairt do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta tithíochta acu.

An bhféadfaidh comhlacht ceadaithe tithíochta costas an CMÁ a thabhairt ar aghaidh chuig a thionóntaí i bhfoirm méadú cíosa?

Is faoin gcomhlacht ceadaithe tithíochta féin atá sé cinneadh a dhéanamh i leith an méid seo a leanas:

  • an dliteanas CMÁ a thabhairt ar aghaidh chuig a thionóntaí i bhfoirm méadú cíosa
  • an dliteanas a íoc gan costas dá thionóntaí.

Cén chaoi ar chóir chomhlachtaí ceadaithe tithíochta a maoine cónaithe a luacháil chun críocha CMÁ?

Is i mBanda 1 (0 – €100k) atá comhlachtaí ceadaithe tithíochta lena maoine cónaithe a luacháil don dáta luachála an 1 Bealtaine 2013 agus (€1 - €200k) don dáta luachála an 1 Samhain 2021.

Ar aghaidh: Gníomhairí don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ)