Fostóirí, údaráis áitiúla, gníomhairí CMÁ, staitisticí, reachtaíocht CMÁ

Gníomhairí don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ)

Féadtar gníomhaire a úsáid chun do chuid Tuairisceán CMÁ a thíolacadh agus íocaíochtaí CMÁ a dhéanamh ar do shon. Chun é sin a dhéanamh, ní mór duit a dhearbhú do na Coimisinéirí Ioncaim cén gníomhaire a d’údaraigh tú gníomhú thar do cheann, agus na maoine a bhfuil siad chun gníomhú ina leith.  

Cun d’údarú a dheimhniú, féadfaidh tú an Fhoirm Fógra um Nasc le Gníomhaire a úsáid. 

Ní mór duit aitheantais na maoine i leith an maoin a bhfuil an gníomhaire údaraithe chun gníomhú ina leith a shonrú freisin. Má tá níos mó ná maoin amháin i gceist, ba cheart duit an teimpléad bulcuaslódála a úsáid.

Fiosruithe gníomhaire

Ní mór do ghníomhairí teacht ar M’Fhiosruithe trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) más mian leo fiosrú a dhéanamh faoi chúrsaí cánach a gcliant.

Féadfaidh chustaiméirí gnó a bhfuil deimhniú digiteach ROS acu teacht ar M’Fhiosruithe ón gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ agus ansin ‘Seirbhísí Eile’. Custaiméirí gnó nach bhfuil deimhniú digiteach ROS gníomhach acu, féadfaidh siad clárú le haghaidh moChúrsaí nó ROS.

Níl Uimhir Cláraithe Cánach ag teastáil ó ghníomhairí atá bunaithe thar lear chun clárú. Aon ghníomhairí atá bunaithe thar lear agus a bhfuil:

  • Uimhir Aitheantais Comhairleora Cánach (TAIN) acu
  • agus
  • nach bhfuil Uimhir Tagartha Cánach Éireannach acu

féadfaidh siad clárú le haghaidh ROS leis an TAIN. 

Ar aghaidh: Staitisticí faoin gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ)