Fostóirí, Údaráis Áitiúla, Gníomhairí CMÁ, Staitisticí

Údaráis áitiúla

Tá socruithe sonracha tíolactha agus íocaíochta ar bun i leith na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) do na húdaráis áitiúla.

Iarrtar ar gach údarás áitiúil na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas ar bhonn leanúnach faoi aon cheann de na maoine seo a leanas:

  • maoine a chuirtear lena stoc tithíochta
  • maoine a bhaintear óna stoc tithíochta
  • catagóir díolúine maoine (más infheidhmithe)

An bhfuil údaráis áitiúl faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?

Tá údaráis áitiúla faoi dhliteanas an cháin a íoc ar a maoine ar an gcaoi chéanna is a chaithfidh aon úinéir eile maoine cónaithí.

Féadfaidh sé go mbeidh díolúintí i gceist leis na maoine cónaithe ar an gcaoi chéanna is a bheadh le haon mhaoin chónaithe eile.

An bhféadann údarás áitiúil costas an CMÁ a thabhairt ar aghaidh chuig a thionóntaí i bhfoirm méadú cíosa?

Is faoin údarás áitiúil féin atá sé cinneadh a dhéanamh i leith an mhéid seo a leanas:

  • an dliteanas CMÁ a thabhairt ar aghaidh chuig a thionóntaí i bhfoirm méadú cíosa
  • an dliteanas a íoc gan dul in iontaoibh a thionóntaí.

Cén chaoi ar chóir d’údaráis áitiúla a maoine cónaithe a luacháil chun críocha CMÁ?

Is i mBanda 1 (€0 – €100k) atá údaráis áitiúla lena maoine cónaithe a luacháil don dáta dliteanais 1 Bealtaine 2013.

Céard iad na socruithe atá i gceist le maoine cónaithe a ceannaíodh ó údaráis áitiúla?

Má cheannaíonn tú maoin ó údarás áitiúil, féadtar glacadh leis go bhfuil an luacháil a dearbhaíodh i mBanda 1 ceart. Beidh an luacháil seo fós i gceist go dtí 2020.

Cé atá faoi dhliteanas an cháin a íoc faoi scéimeanna úinéireachta roinnte údarás áitiúil?

Tá dliteanas CMÁ i gceist le maoine cónaithe a ceannaíodh faoi scéimeanna úinéireachta roinnte údarás áitiúil. 

Is é an tionónta ceannaigh atá faoi dhliteanas CMÁ i ndáil le maoine atá faoi úinéireacht roinnte. An bonn faoina n-oibríonn sé seo ná go bhfaigheann an tionónta, faoin scéim seo, leas léasachta sa mhaoin ar feadh tréimhse os cionn 20 bliain.

  • do léasanna a rinneadh roimh 1 Bealtaine 2013, ríomhtar an CMÁ dlite ar luach margaidh na maoine ar 1 Bealtaine 2013
  • do léasanna a rinneadh tar éis 1 Bealtaine 2013, nuair ba leis an údarás áitiúil an mhaoin ar an dáta sin, tá an CMÁ dlite ag Banda 1
  • do léasanna a rinneadh tar éis 1 Bealtaine 2013, nuair nár leis an údarás áitiúil an mhaoin ar an dáta sin, ríomhtar an CMÁ dlite ar luach margaidh na maoine ar 1 Bealtaine 2013.

Ar aghaidh: Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe