Díolúintí ó Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2022 go dtí 2025

Tithe altranais atá cláraithe

Tá tithe altranais atá cláraithe faoi hAlt 49 den Acht Sláinte 2007 díolmhaithe ón gCáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ).

Ba chóir go mbeadh do theach altranais á úsáid go heisiach le cúram a thabhairt do dhaoine aonair a bhfuil deimhniú tugtha ag dochtúir ina leith go bhfuil siad faoi mhíchumas fadtéarmach meabhrach nó fisiceach.

Tá aonaid cónaithe a bhaineann le teach altranais faoi dhliteanas CMÁ.

Féadfaidh sé go n-iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú uait go bhfuil do theach altranais:

  • cláraithe faoi hAlt 49 den Acht Sláinte 2007
  • agus
  • nach mbaineann aon aonad cónaithe leis.