Díolúintí ó Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2022 go dtí 2025

Maoine deimhnithe mar mhaoine damáistithe ag pirít

Féadfaidh maoine deimhnithe mar mhaoine damáistithe ag pirít, a bheith incháilithe do dhíolúine ón gCáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ).

Tabhair do d'aire

Cuireadh deireadh leis an díolúine sin ar an 22 Iúil 2023 agus níl sí ar fáil d'iarratasóirí nua a thuilleadh. Féadfaidh sé, áfach, go mbeidh tú fós in ann leas a bhaint as an díolúine Maoine a tógadh ag baint úsáid as bloic coincréite lochtacha.

Coinníollacha cáilitheacha

Feidhmeofar an díolúine seo má chomhlíontar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

Doiciméid tacaíochta

Ba chóir duit fíorú neamhspleách a chur ar fáil a dheimhníonn gur damáiste suntasach a bhí i gceist agus gur pirít a ba chúis leis. Tá faisnéis mhionsonraithe faoin díolúine seo agus na doiciméid ar chóir duit a thíolacadh le fáil faoi Threoir Breise.

Fad na díolúine

Leanfaidh an díolúine seo de bheith i bhfeidhm ar feadh tréimhse sheasta sé bliana ón gcéad dáta dlite. Mar shampla, má cháilíonn do mhaoin ón dáta dlite 1 Samhain 2022, beidh sí díolmhaithe ó CMÁ ó 2023 go dtí 2028.

Cuireadh deireadh leis an díolúine seo ar an 22 Iúil 2023. Bainfidh maoine a tháinig de bheith incháilithe don díolúine seo ar nó roimh an dáta seo leas as an díolúine seo ar feadh sé bliana.

Incháilitheachta roimhe seo

Fiú más amhlaidh go raibh an mhaoin cáilithe le haghaidh na díolúine seo cheana, seans go mbeidh sí faoi dhliteanas in 2024. Ba chóir duit faomhadh na díolúine a fuair tú ó na gCoimisinéirí Ioncaim a sheiceáil le dáta deiridh do dhíolúine a chinntiú.

Ar aghaidh: Maoine atá go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála