Díolúintí ó Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) do 2022 go dtí 2025

Maoine a tógadh ag baint úsáid as bloic coincréite lochtacha

Má tógadh do mhaoin ag baint úsáid as bloic coincréite lochtacha, féadfaidh sé go mbeidh sí díolmhaithe ón gCáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ).

Coinníollacha cáilitheacha

Beidh feidhm ag an bhfaoiseamh seo má chomhlíontar ceann amháin de na coinníollacha seo a leanas:

 • Tá an mhaoin incháilithe don Scéim Deontais i leith Bloic Coincréite Lochtacha, arna riar ag Comhairlí Contae Mhaigh Eo agus Dhún na nGall
 • go bhfuil cuideachta árachais nó an tógálaí a thóg an mhaoin, tar éis:
  • obair feabhsúcháin chuí a dhéanamh
  • an maoiniú dóthanach a chur ar fáil chun an obair seo a dhéanamh faoi réir na gcaidhdéan riachtanach.

Doiciméid tacaíochta

Is gá duit na doiciméid tacaíochta seo a leanas a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim:

 • deimhniú incháilitheachta don Scéim Deontais i leith Bloic Coincréite Lochtacha arna eisiúint ag an údarás áitiúil cuí
 • deimhniú i leith éileamh árachais rathúil
 • deimhniú go bhfuil tógalaí nó forbróir maoine tar éis:
  • obair feabhsúcháin chuí a dhéanamh
  • an maoiniú dóthanach a chur ar fáil chun an obair feabhsúcháin seo a dhéanamh.

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis bhreise a iarraidh chun a fhíorú go gcailíonn do mhaoin don díolúine.

Tuilleadh eolais

Tá faisnéis mhionsonraithe faoin díolúine seo agus na doiciméid ar chóir duit a thíolacadh le fáil faoi Threoir breise.

Ar aghaidh: Maoine atá go hiomlán faoi réir rátaí tráchtála