Íocaíochtaí Cánach Maoine Áitiúla a iarchur

Léargas ginearálta

Féadfaidh tú íocaíocht do Chánach Maoine Áitiúil (CMÁ) a iarchur má chomhlíonann tú coinníollacha sonraithe áirithe. Féadfaidh duine cáilitheach rogha a dhéanamh idir:

  • íocaíocht CMÁ a iarchur go hiomlán
  • íocaíocht CMÁ a iarchur i bpáirt, le 50% íoctha agus 50% iarchurtha.

Ní díolúine é iarchur. Tá íocaíocht an CMÁ á iarchur agat. Éiríonn an CMÁ iarchurtha de bheith iníoctha ar ball. Fanann an CMÁ iarchurtha mar mhuirear ar an maoin go dtí go n-íoctar í. Tabhófar ús ar an tsuim neamhíoctha go dtí go n-íoctar í. Ní dheonófaí imréiteach ó na Coimisinéirí Ioncaim maidir le díol nó aistriú maoine má tá na híocaíochtaí fós iarchurtha.

Tá cúig chatagóir ar leithligh ar fáil chun CMÁ a iarchur:

  • tairseach ioncaim
  • tairseach Ioncaim arna Choigeartú ag Morgáiste
  • ionadaithe pearsanta duine dhliteanaigh éagtha
  • dócmhainneacht phearsanta
  • forais chruatain.

Le haghaidh eolais ar an gcaoi le cur isteach ar iarchur CMÁ, féach gach catagóir iarchuir.

Ráta úis

Is é ráta úis ar iarchur do 2013 go dtí 2021 ná 4%. Ón 1 Eanáir 2022, laghdaíodh an ráta úis seo go dtí 3% sa bhliain. Ní bheidh tionchar aige seo ar shuim an úis, áfach, a thabhógar suas go dtí an 31 Nollaig 2021, ag an ráta 4%.

Fad an iarchurtha do gach catagóir

Athróidh fad na n-iarchur ag brath ar an gcatagóir iarchuir agus ar do chúinsí.

Achoimre ar an gcaoi le hiarratas a dhéanamh agus tréimhse an iarchuir do gach catagóir
Catagóir iarchuir   Tréimhse an t-iarchur
Tairseach Ioncaim   Fanfaidh an iarchur éilithe de bheith i bhfeidhm don tréimhse luachála 2022 go dtí 2025, ach amháin má dhíoltar nó má aistrítear an mhaoin le linn na tréimhse seo.
Tairseach Ioncaim arna Choigeartú ag Morgáiste   Fanfaidh an iarchur éilithe de bheith i bhfeidhm don tréimhse luachála 2022 go dtí 2025, ach amháin má dhíoltar nó má aistrítear an mhaoin le linn na tréimhse seo. 

Ionadaithe pearsanta

do dhuine éagtha

dhliteanaigh

  Déantar an iarchur seo a éileamh ar feadh uasthréimhse trí bliana, ag tosú ar dháta báis an duine dhliteanaigh, ach amháin má dhíoltar nó má aistrítear an mhaoin le linn na tréimhse trí bliana.
Dócmhainneacht
phearsanta
  Éilítear an iarchur seo don tréimhse ina bhfuil an socrú dócmhainneachta i bhfeidhm.
Forais chruatain   Ní fheidhmítear an iarchur seo ach le haghaidh aon bhliain amháin.

Ar aghaidh: Tairseacha ioncaim