Íocaíocht a iarchur

Léargas ginearálta

I gcúinsí áirithe, féadtar an íocaíocht Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) a iarchur go hiomlán nó é a iarchur i bpáirt. Tá socruithe iarchurtha ar fáil nuair a chomhlíontar coinníollacha sonraithe. Féadfaidh duine cáilitheach rogha a dhéanamh íocaíocht na cánach a iarchur go hiomlán, nó a iarchur i bpáirt.

Nuair a cháilíonn duine le haghaidh iarchur iomlán, féadtar sa chás sin 100% den dliteanas a iarchur. Nuair atá duine incháilithe le haghaidh iarchur i bpáirt, féadtar sa chás sin 50% den dliteanas a iarchur.  Ní mór duit an t-iarmhéid 50% den cháin a íoc trí mhodh íocaíochta eile. Ní mór an íocaíocht iarmhéid a dhéanamh de réir an dáta dlite don mhodh íocaíochta a roghnaíonn tú.

Tá roinnt coinníollacha ann nach mór a chomhlíonadh chun cáiliú le haghaidh iarchurtha. I gcás duine aonair, le haghaidh iarchur iomlán ní mór go mbíonn an t-ioncam níos lú ná €15,000. Le haghaidh iarchur i bpáirt ní mór go mbíonn an teorainn ioncaim níos lú ná €25,000. (tá tairseacha €25,000 agus €35,000 ann le haghaidh lánúineacha). Déantar na tairseacha seo a mhéadú faoi 80% d’íocaíochtaí úis morgáiste comhlána.

Ní díolúine é iarchur. Tá íocaíocht an CMÁ á iarchur agat. Éiríonn an CMÁ iarchurtha a bheith iníoctha ar ball agus tá muirear úis 4% in aghaidh na bliana ag baint leis. Fanann an CMÁ iarchurtha mar mhuirear ar an maoin go dtí go n-íoctar é.

Tá ceithre chatagóir ar leith iarchurtha ann i leith CMÁ:

  • tairseach ioncaim
  • ionadaithe pearsanta duine dhliteanaigh éagtha
  • dócmhainneacht phearsanta
  • forais chruatain.

Iarchur agus díol nó aistriú maoine

Ní mór duit aon mhuirear amuigh, lena n-áirítear ús, a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim nuair atá tú ag díol nó ag aistriú na maoine. Ní dhéantar imréiteach maidir le díol nó aistriú maoine a urrú sa chás go bhfuil íocaíochtaí fós iarchurtha. Ní mór duit gach muirear a urscaoileadh, lena n-áirítear an tsuim úis atá dlite ar dháta na híocaíochta, sula mbeidh an t-imréiteach i bhfeidhm. 

Ar aghaidh: Tairseacha ioncaim