Íocaíocht a iarchur

Léargas ginearálta

I gcúinsí áirithe, féadtar an íocaíocht Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) a iarchur nó a iarchur i bpáirt. Tá socruithe iarchurtha ar fáil nuair a chomhlíontar coinníollacha sonraithe. Féadfaidh duine cáilitheach rogha a dhéanamh íocaíocht na cánach a iarchur go hiomlán, nó a iarchur i bpáirt.

Nuair a cháilíonn duine le haghaidh iarchur iomlán, féadtar sa chás sin 100% den dliteanas a iarchur. Nuair atá duine incháilithe le haghaidh iarchur i bpáirt, féadtar sa chás sin 50% den dliteanas a iarchur. Ní mór an t-iarmhéid 50% den cháin a íoc.

Tá roinnt coinníollacha ann nach mór a chomhlíonadh chun cáiliú le haghaidh iarchurtha. I gcás duine aonair, ní mór don ioncam a bheith faoi €15,000 le haghaidh iarchur iomlán agus faoi €25,000 le haghaidh iarchur i bpáirt. (tá tairseacha €25,000 agus €35,000 ann le haghaidh lánúineacha). Féadtar na tairseacha seo a mhéadú faoi 80% d’íocaíochtaí úis morgáiste comhlána.

Ní díolúine é iarchur. Déantar íocaíocht an CMÁ a iarchur. Éiríonn an CMÁ iarchurtha a bheith iníoctha ar ball agus tá muirear úis 4% in aghaidh na bliana ag baint leis. Fanann an CMÁ iarchurtha mar mhuirear ar an maoin go dtí go n-íoctar é. Ní mór gach muirear amuigh, ús san áireamh, a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim nuair a dhíoltar an mhaoin nó nuair a aistrítear é chuig duine eile.

Tá ceithre chatagóir ar leith iarchurtha ann i leith CMÁ:

  • tairseach ioncaim
  • ionadaithe pearsanta duine dhliteanaigh éagtha
  • dócmhainneacht phearsanta
  • forais chruatain.

Ar aghaidh: Tairseacha ioncaim