Íocaíocht a iarchur

Dócmhainneacht phearsanta

D’fhonn iarchur a éileamh, ní mór go mbeadh aontú maidir le ceann de an socruithe seo a leanas déanta agat:

  • Socraíocht Fiachais
  • Socraíocht Dócmhainneachta Pearsanta

faoi An tAcht um Dhócmhainneachta Phearsanta, 2012

Ní mór an socrú seo a bheith comhaontaithe go foirmiúil agat féin agus ag Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (ISI). Féadtar an Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) atá dlite a iarchur le linn na tréimhse a bhfuil an socrú dócmhainneachta i bhfeidhm.

Glacann na Coimisinéirí Ioncaim le héilimh ar iarchur dócmhainneachta pearsanta ar bhonn féinmheasúnaithe. Éiríonn an CMÁ iarchurtha seo móide ús chun bheith dlite nuair a thagann deireadh leis an socrú dócmhainneachta a bheith i bhfeidhm.

Féadfaidh tú aon dliteanais CMÁ a iarchur do na blianta a chlúdaíonn an socrú dócmhainneachta. Níl aon dliteanais do na blianta taobh amuigh de thréimhsí na socraíochta incháilithe don iarchur seo.

Níl an chatagóir iarchurtha seo srianta d’úinéirí–áititheoirí. Ciallaíonn sé go bhféadtar an t-iarchur seo a éileamh le haghaidh:

  • maoine cíosa
  • maoine cónaitheacha eile ar leat iad.

Cén chaoi a bhféadtar cur isteach ar an iarchur seo?

Ní mór duit:

  • an Fhoirm LPT2 agus é a chur faoi bhráid an bhrainse CMÁ ar líne nó tríd an bpost.
  • an ‘Chásuimhir Dócmhainneachta’ a chur san áireamh mar a chuir an ISI ar fáil duit é.

Má theastaíonn aon chabhair uait, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ. Tá tuilleadh eolais ar fáil sna Treoirlínte maidir le híocaíocht CMÁ a iarchur nó a iarchur i bpáirt.

Ar aghaidh: Forais chruatain