Íocaíocht a iarchur

Dócmhainneacht phearsanta

Chun an t-iarchur seo a éileamh, ní mór Socrú Fiachais nó Socrú Dócmhainneachta Pearsanta a bheith déanta agat faoin Acht Dócmhainneachta Pearsanta, 2012

Ní mór an socrú seo a bheith comhaontaithe go foirmiúil agat féin agus ag Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (ISI). Féadtar an Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) atá dlite a iarchur le linn na tréimhse a bhfuil an socrú dócmhainneachta i bhfeidhm.

Glactar le héilimh ar iarchur dócmhainneachta pearsanta ar bhonn féinmheasúnaithe. Éiríonn an CMÁ iarchurtha seo móide ús chun bheith dlite nuair a thagann deireadh leis an socrú dócmhainneachta a bheith i bhfeidhm.

Féadtar dliteanais CMÁ do na blianta clúdaithe ag an tsocraíocht dócmhainneachta a iarchur. Níl aon dliteanais do na blianta taobh amuigh de thréimhsí na socraíochta incháilithe don iarchur seo.

Níl an chatagóir iarchurtha seo srianta d’úinéirí–áititheoirí. Ciallaíonn sé go bhféadtar an t-iarchur seo a éileamh le haghaidh maoine cíosa nó le haghaidh maoine cónaitheacha eile ar leat iad.

Cén chaoi a bhféadtar cur isteach ar an iarchur seo?

Ní mór duit an Fhoirm LPT2 agus é a chur faoi bhráid an bhrainse CMÁ ar líne nó tríd an bpost. Ní mór duit an ‘Chásuimhir Dócmhainneachta’ a chur san áireamh mar a chuir an ISI ar fáil duit é. Má theastaíonn aon chabhair uait, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ. Tá tuilleadh eolais ar fáil sna Treoirlínte maidir le híocaíocht CMÁ a iarchur nó a iarchur i bpáirt.

Ar aghaidh: Forais chruatain