Íocaíocht a iarchur

  1. Léargas ginearálta
  2. Tairseacha ioncaim
  3. Ionadaí pearsanta duine dhliteanaigh bhásaithe
  4. Dócmhainneacht phearsanta
  5. Forais chruatain

Ionadaí pearsanta duine dhliteanaigh bhásaithe

Féadfaidh ionadaithe pearsanta do dhuine dliteanach atá éagtha iarratas a dhéanamh ar an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) a iarchur. Féadtar iarchur a dhéanamh ar an CMÁ seo a leanas:

  • CMÁ atá amuigh ar dháta an bháis
  • CMÁ a rinne an duine éagtha a iarchur roimhe seo
  • CMÁ a éiríonn a bheith iníoctha tar éis an bháis.

Chun cáiliú don iarchur, ní mór an duine éagtha a bheith ar an aon úinéir amháin ar an maoin. Níl an t-iarchur seo teoranta don phríomháit chónaithe ná don aon áit chónaithe amháin de chuid an duine dhliteanaigh éagtha.

Féadtar an t-iarchur seo a thabhairt chun cinn i gcúinsí áirithe. Tá sonraí agus samplaí ar fáil sna Treoirlínte maidir le híocaíocht CMÁ a iarchur nó a iarchur i bpáirt.

Féadfaidh ionadaithe pearsanta do dhuine dliteanach atá éagtha iarratas a dhéanamh ar iarchur go dtí an ceann is luaithe de na dátaí seo:

  • an dáta a aistríodh nó a díoladh an mhaoin
  • trí bliana tar éis dháta an bháis (féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim breathnú ar shíneadh a chur leis i gcúinsí áirithe).

Is ar cheachtar den dá dháta tagartha thuas a éiríonn na dliteanais amuigh CMÁ aníos, mar aon le haon ús dlite.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh?

Ní mór duit a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim gur tusa ionadaí pearsanta an duine dhliteanaigh éagtha. Ní mór duit an méid CMÁ amuigh ar dháta an bháis a aithint ach teacht ar an gcuntas CMÁ ar líne. Beidh ort freisin an Fhoirm LPT2 a chomhlánú agus a thíolacadh don Bhrainse CMÁ.

Má theastaíonn aon chabhair uait, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Líne Chabhrach don CMÁ

Ar aghaidh: Dócmhainneacht phearsanta